RELIGIA

Żydzi i chrześcijanie – sojusz dla pokoju

Chrześcijanie wraz z żydami mogą być głosicielami pokoju w świecie. Tymczasem wciąż istnieje zbyt wiele przemocy w imię religii.

 

W imię religii winno się głosić wyłącznie pokój. Wskazali na to uczestnicy kolejnego, już 14. z kolei spotkania wspólnej komisji przedstawicieli Stolicy Apostolskiej i Wielkiego Rabinatu Izraela, które odbyło się w Rzymie. 

 

W spotkaniu wzięło udział m.in. czterech biskupów – w tym współprzewodniczący komisji ze strony watykańskiej kard. Peter Turkson, szef Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” – i czterech rabinów. Tematem było promowanie pokoju w kontekście przemocy stosowanej w imię religii.

 

W opublikowanym na zakończenie komunikacie, podczas spotkania uznano, że powoływanie się dla usprawiedliwienia przemocy na religię jest jej „strasznym, bluźnierczym nadużyciem”, godzącym w świętość życia. Strona katolicka zaprezentowała rolę, jaką mogą odegrać religie w rozwiązywaniu konfliktów, a strona żydowska przedstawiła czynniki prowadzące do agresji i wojny oraz przypomniała wartości religijne, które można im przeciwstawić. Są to świętość osoby ludzkiej, jej wolność i godność. Wartości te obecne są szczególnie w tradycjach Abrahamowych: judaizmie, chrześcijaństwie, islamie.

 

Uczestnicy obrad wspólnej komisji przedstawicieli Stolicy Apostolskiej  i Wielkiego Rabinatu Izraela przypomnieli także nauczanie Papieża Franciszka odrzucające przemoc stosowaną w imię Boga. Zacytowali przy tym jego przemówienie na ten temat, wygłoszone przed miesiącem na audiencji międzyreligijnej. 

 

Nawiązali też pośrednio do niedawnej kontrowersyjnej rezolucji UNESCO o miejscach świętych we wschodniej Jerozolimie, w których uwzględniono tylko ich tradycję arabską. W komunikacie z rzymskiego spotkania określono to jako usiłowanie negowania biblijnej historii i związku Żydów ze świątynią jerozolimską.

 

Tymczasem Łaciński patriarchat Jerozolimy w jedności ze wszystkimi Kościołami Ziemi Świętej ostro potępił profanację chrześcijańskiego cmentarza, do jakiej doszło z początkiem grudnia w miejscowości Kafr Jasif. Leży ona w północno-zachodniej Galilei, między Hajfą a granicą izraelsko-libańską, jest zamieszkiwana przez Arabów, zarówno chrześcijan, jak i muzułmanów.

 

Na murze otaczającym cmentarz i licznych grobach wyznawców Chrystusa pojawiły się bluźniercze i wulgarne napisy w języku arabskim. Patriarchat domaga się, by izraelska policja jak najprędzej znalazła sprawców i oddała ich w ręce wymiaru sprawiedliwości. Składa też wyrazy współczucia i solidarności rodzinom znieważonych zmarłych.

 

Incydent pokazuje jasno, jak wiele dobrego dla budowania pokojowych relacji mogą zrobić wspólnie chrześcijanie i żydzi.

Źródło: Radio Watykańskie

Komentarze

Zobacz także

„Kardynał Meisner powiedział mi: musimy kontynuować walkę o Kościół i Jego nauczanie”

Redakcja malydziennik

Zaczął się czas ostatecznego odliczania. Trzeba czuwać, żeby koniec świata nas nie zaskoczył

Redakcja malydziennik

Watykan daje OSTATNIĄ SZANSĘ belgijskim zakonnikom od eutanazji!

Redakcja malydziennik
Ładuję....