RELIGIA

Zrób rachunek sumienia z… miłości do Boga! "Życie to najcenniejszy dar od Boga Ojca. Czy potrafię za niego dziękować? Czy cieszę się faktem, że Bóg jest moim Ojcem, moim Tatą?"

Nikt z nas nie jest w stanie wskrzesić siebie do życia. Bóg Ojciec czyni jedno i drugie w swoim Synu. Czy jest we mnie pragnienie zmartwychwstania z grzechu, miernoty i śmierci? Czy ufam, że Jezus daje mi udział w swoim zmartwychwstaniu już dziś? – pisze ks. Piotr Żaba MS w rozważaniu do dzisiejszej Ewangelii dla Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej.

Czas Wielkiego Postu ma nam na nowo uświadomić naszą godność dziecka Bożego, którą otrzymaliśmy na chrzcie świętym. Po co? Aby w Wigilię Paschalną móc wyznać, że Bóg jest naszym Ojcem i rozradować się w Chrystusie, który pojednał nas z Ojcem przez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. Zapytajmy się dziś: kim właściwie jest Bóg Ojciec, nasz Tata?

 

Po pierwsze jest On Bogiem żyjącym, jest Życiem samym, On ma życie w sobie. Co więcej, dzieli się tym życiem z Synem i z nami wszystkimi: Stworzenie bez Stwórcy zamiera. On podtrzymuje nas nieustannie w istnieniu, utrzymuje nas przy życiu. Jezus żył pełnią życia. Radował się darem Ojca! Życie to najcenniejszy dar od Boga Ojca. Czy potrafię za niego dziękować? Czy cieszę się faktem, że Bóg jest moim Ojcem, moim Tatą?

 

Po drugie Bóg Ojciec jest Wielkim Czyniącym, Działającym: jest Stwórcą. Jezus jako Jego Syn naśladuje Ojca w działaniu. Czym jest to działanie? Jest troską o człowieka, jest pragnieniem przyjścia mu z pomocą, pragnieniem zbawienia go. Jezus, widząc Ojca zatroskanego o nasze życie i zbawienie, czyni to samo co ON, czyni wszystko, abyśmy przyjęli Jego dar zbawienia. A co ja czynię dla innych? Jak troszczę się o zbawienie moje i innych?

 

Po trzecie Ojciec sądzi. Bóg Ojciec przekazał ten sąd swojemu Synowi (J 5,16-30). Wierzymy, że Bóg za dobro wynagradza, a za zło karze. Jak sądzi nas Jezus? Aby uczynić zadość Bożej sprawiedliwości nie potępia nas, lecz bierze nasz grzech na siebie i oddaje za nas życie. Jezus czyni nas sprawiedliwymi wobec Ojca. Kto się otwiera na Jego sąd, doświadcza zbawienia. Jak ja sądzę innych? Czy jestem sprawiedliwy? Czy potrafię usprawiedliwiać innych, czy też tylko siebie? 

 

Po czwarte Bóg Ojciec daje nam życie wieczne. On wskrzesza nas do życia w prawdzie i do życia wiecznego. Bóg Ojciec jest dawcą zmartwychwstania i życia w pełni, życia na wieki. Nikt z nas nie jest w stanie powstać do życia ze śmierci duchowej. Nikt z nas nie jest w stanie wskrzesić siebie do życia. Bóg Ojciec czyni jedno i drugie w swoim Synu. Czy jest we mnie pragnienie zmartwychwstania z grzechu, miernoty i śmierci? Czy ufam, że Jezus daje mi udział w swoim zmartwychwstaniu już dziś?

 

Znam Boga, mojego Ojca? Jeśli nie, to jest dla mnie nadzieja: Jezus objawia mi Ojca, kiedy słucham Jego Słowa i wierzę w Niego! Oby nigdy nie brakło czasu na słuchanie Słowa Bożego i odwagi zawierzenia Jezusowi we wszystkim.

________

Rozważania wielkopostne publikowane są codziennie na stronie Posłańca La Salette – poslaniec.com

Źródło: poslaniec.com

Komentarze

Zobacz także

Papież ostrzega: Świat jest w stanie wojny. Także nam Bóg wystawi rachunek za krew naszych braci i sióstr

Redakcja malydziennik

"Świat nienawidzi chrześcijan z tego samego powodu, z jakiego nienawidził Jezusa". Dziś męczenników jest więcej niż w pierwszych wiekach!!! OSTRE słowa Papieża!!!

Redakcja malydziennik

Oto jak Izraelczycy indoktrynują małych chrześcijan: "jak wszystkie dzieci poznają one w szkole Pismo Święte i jego żydowską interpretację"

Redakcja malydziennik
Ładuję....