ARCHIWUM

Zostałeś usunięty z Facebooka? Ordo Iuris ci pomoże!

Przedstawiciele Instytutu „Ordo Iuris” podczas debaty na temat usuwania profili i postów na popularnym portalu społecznościowym zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawili założenia wniosku, który złożą w tej sprawie do UOKiK.

 

Eksperci „Ordo Iuris” przygotowują wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie działań portalu Facebook, który w ostatnich tygodniach blokował wiele stron publikujących treści o charakterze patriotycznym. Działania te – ze względu na faktyczny monopol Facebooka na rynku serwisów społecznościowych, a także z powodu całkowitej dowolności w interpretowaniu przez ten portal niejasnych postanowień regulaminu – wyczerpują znamiona praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W tej sytuacji Prezes UOKiK może wezwać przedsiębiorcę zarządzającego portalem do zaprzestania bezprawnych działań, a także nałożyć na niego karę finansową.

 

W ubiegły piątek w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się debata na temat wolności słowa na Facebooku. Wzięli w niej udział eksperci Instytutu „Ordo Iuris”, którzy przedstawili Rzecznikowi i pozostałym uczestnikom dyskusji argumentację zawartą w przygotowywanym wniosku.

 

W trakcie debaty wypowiadali się także m.in. przedstawiciele organów administracji publicznej. Jak stwierdził Piotr Balcerzak z Ministerstwa Cyfryzacji, pożądane byłoby wskazywanie podstawy prawnej przy jakiejkolwiek blokadzie treści zamieszczonych na Facebooku. Z kolei przedstawiciele UOKiK wskazywali, że użytkownicy powinni mieć w takiej sytuacji prawo do odpowiedzi na zarzuty w celu ich weryfikacji. Zwrócono też uwagę, że Facebook nie przestrzega podpisanego przez siebie kodeksu dobrych praktyk, przygotowanego we współpracy z innymi podmiotami z branży internetowej oraz Komisją Europejską – z którego wynika obowiązek precyzyjnego informowania o przyczynach usuwania materiałów zamieszczonych na portalu.

 

W dyskusji uczestniczyli także przedstawiciele środowisk narodowych, których strony były usuwane na przestrzeni ostatnich miesięcy. Opisywali oni powody, dla których zamieszczane przez nich materiały były blokowane, a także zwracali uwagę na znaczne nasilenie tych blokad w czasie bezpośrednio poprzedzającym Marsz Niepodległości.

 

Wbrew nieprawdziwym informacjom podawanych w części mediów, usuwanie treści bardzo często dotyczyło materiałów, które nie naruszały polskiego ustawodawstwa. Blokowane były m.in. grafiki przedstawiające flagę i godło Polski, a także materiały promujące sam marsz – pokojową manifestację organizowaną przez podmioty działające w Polsce całkowicie legalnie. Jednocześnie Facebook wielokrotnie odmawiał usuwania stron rzeczywiście łamiących prawo – nadal są na nim obecne profile wzywające do nienawiści wobec chrześcijan (naruszające przepis art. 257 k.k.), czy znieważające państwo polskie (niezgodne z art. 133 k.k.).

 

Działania Instytutu Ordo Iuris mają na celu zmianę tej sytuacji – poprzez zobowiązanie przedsiębiorcy zarządzającego portalem Facebook do przestrzegania polskiego prawa, w szczególności poprzez wprowadzenie jasnych zasad weryfikacji umieszczonych na nim treści. Zasady te powinny odwoływać się nie do arbitralnej wykładni wewnętrznych regulaminów przedsiębiorcy, ale do powszechnie obowiązującego prawa – Facebook działa na terytorium Polski, a więc jest zobowiązany do jego przestrzegania. Ponadto niezbędne jest zapewnienie użytkownikom realnego prawa odpowiedzi na ewentualne zastrzeżenia, a także odwołania się od decyzji o usunięciu materiałów lub blokadzie konta – aby ich prawa jako konsumentów były należycie chronione.

 

Szersza argumentacja zostanie zawarta we wniosku do Prezesa UOKiK, który zostanie złożony w najbliższych dniach. Wniosek ten zostanie przesłany także do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich i będzie też dostępny na stronie Instytutu „Ordo Iuris”.

 

Osoby, które zostały dotknięte nieuzasadnionym usuwaniem treści zamieszczonych na Facebooku, w dalszym ciągu mogą kontaktować się w tej sprawie przesyłając maila na adres konsumenci@ordoiuris.pl.

Źródło: Ordo Iuris

Komentarze

Zobacz także

PIORUNUJĄCA MODLITWA! Jeśli jesteś zmartwiony pomódl się tą modlitwą a od razu zobaczysz EFEKT!

Redakcja malydziennik

Franciszek MASAKRUJE "wolną" Europę: "Niestety często odnosi się wrażenie, że istnieje…

Redakcja malydziennik

Porażka rządu. Czy Włochy opuszczą teraz strefę Euro?

Redakcja malydziennik
Ładuję....