WYDARZENIA

Zatrzymać ideologię gender w polskich samorządach

Rada Miasta Gdańsk uchwaliła program pod nazwą ,,Model na rzecz Równego Traktowania”, który pod pozorem walki z dyskryminacją wprowadza szerokie przywileje dla środowisk LGBT i tzw. permisywną edukację seksualną w szkołach(będącą de facto narzędziem do promowania ruchu LGBT). W związku z tym Instytut Ordo Iuris zbiera podpisy pod petycją, która ma powstrzymać promocję ideologii gender w polskich samorządach.

PETYCJA DOSTĘPNA NA: MASZWPLYW.PL

Uchwalony przez gdańskich radnych dokument nie jest polskim pomysłem. Opiera się on na postulatach „Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym” – jednego z podstawowych instrumentów wprowadzania ideologii gender. Założenia tej karty realizują już 1724 samorządy w 35 krajach europejskich.

„Model na rzecz Równego Traktowania” nie jest poparty rzetelną analizą potrzeb mieszkańców – program zawiera wiele uchybień metodologicznych. Dokument bez podania jakichkolwiek źródeł podaje raz uśrednione, a raz szacunkowe dane opisujące zakres problemów populacji osób o homoseksualnym trybie życia, skalę przemocy, w tym przemocy seksualnej, a także sytuację cudzoziemców.

Program posługuje się nieznanymi polskiemu systemowi prawnemu pojęciami „dyskryminacji krzyżowej”, „dyskryminacji przez asumpcję” czy „dyskryminacji przez asocjację”. Co więcej, wbrew obowiązującym przepisom, rozszerza spektrum stosowania prawa antydyskryminacyjnego. Próby wprowadzenia takich regulacji zostały wcześniej odrzucone przez ustawodawcę jako sprzeczne z polskim porządkiem prawnym.

Szeroki zakres przedmiotowy dyskryminacji sprawia, że realizacja części rekomendacji będzie prowadziła do uprzywilejowywania osób identyfikujących się z tzw. kulturą LGBT w dostępie do lokali gminnych, uzyskiwania nominacji do organów decyzyjnych, czy do usług medycznych (kolejek do specjalistów), możliwość korzystania z których powinna wynikać ze stanu zdrowia pacjenta, nie zaś jego preferencji seksualnych czy narodowości.

Program umożliwia ponadto „opracowywanie i wdrażania w szkołach zajęć dostarczających rzetelną wiedzę o orientacji seksualnej i tożsamości płciowej” w celu zapobiegania przemocy. Zjawisko to autorzy programu definiują jednak w oparciu o sztuczne koncepcje tzw. konwencji stambulskiej o przeciwdziałaniu przemocy, tzn. jako zachowania „motywowane uprzedzeniami w szczególności ze względu na płeć, orientację seksualną oraz tożsamość płciową”. Tym samym program pomija rzeczywiście dominujące przyczyny przemocy (alkoholizm, używki) w imię realizacji ideologicznych założeń doktryny gender.

,,Model” zawiera także postulat prowadzenia edukacji seksualnej dla dzieci i młodzieży, w tym tych z niepełnosprawnością intelektualną. Należy podkreślić, że gmina nie ma kompetencji do określania sposobu i zakresu treści wiedzy o życiu seksualnym człowieka, która wedle przepisów zastrzeżona jest dla Ministra Edukacji Narodowej.

Ponadto, zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, nauczanie i wychowanie dzieci w szkole powinno uwzględniać chrześcijański system etyczny i poszanowanie polskiego dziedzictwa kulturowego. Przyjęty projekt zastępuje te wartości „respektowaniem i docenianiem różnorodności”.

Wśród organów mających wdrażać rekomendacje programu wymienione są m.in. sądy czy jednostki prokuratury, czyli instytucje według prawa niezależne, którym gmina nie może narzucać wcielania w życie motywowanych ideologicznie regulacji.

„Przyjęty przez gminę ,,Model na rzecz równego traktowania” poważnie narusza nie tylko konstytucyjną zasadę legalizmu, lecz także godzi w sposób działania ośrodków autonomicznych. Z tych względów konieczna jest interwencja wojewody w celu zbadania czy program jest zgodny z obowiązującym prawem. W szczególności dotyczy to charakteru prawnego przyjętego projektu i związanej z nim formy publikacji” – podkreśla Prezes Instytutu Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski

Z tego powodu Instytut Ordo Iuris przygotował petycję do Wojewody Pomorskiego z apelem o wykorzystanie przysługujących mu uprawnień i skontrolowanie uchwały pod względem jej legalności i sposobu realizacji zadań gminy. Prośbę o zatrzymanie propagandy środowisk LGBT można podpisać na stronie maszwplyw.pl.

PETYCJA ORDO IURIS – LINK

ANALIZA ORDO IURIS – LINK

Komentarze

Zobacz także

ZOBACZ co Ci się stanie jak nie ustąpisz miejsca ciężarnej w autobusie!

Redakcja malydziennik

Miał 17 lat. Zgwałcił i zabił studentkę. Jak myślicie skąd pochodził?

Redakcja malydziennik

Apokalipsa zmierza na Stary Kontynent! Huragany Maria i Lee łączą swoje siły

Redakcja malydziennik
Ładuję....