RELIGIA

Wielka przepowiednia polskiego mistyka: Ujrzycie gruzy naokół i tysiące dzieci opusz­czonych. W końcu woj­na stanie się religijna. A Wy Polacy poniesiecie ratunek innym ludom

Bł. Bronisław Markiewicz, patron dnia dzisiejszego, nie tylko przewidział polskiego papieża, ale także zapowiedział wielką wojnę religijną. Warto wczytać się w jego proroctwo.

 „Oto już stoją zbrojne miliony wojsk z bronią w ręku, straszliwie morderczą. Wojna będzie powszechna na całej kuli ziemskiej i tak krwawa, iż naród położony na południu Polski wyginie wśród niej zupełnie. Groza jej będzie tak wielka, że wielu ze strachu postrada rozum. Za nią przyjdą następstwa jej: głód, mór na bydło i dwie zarazy na ludzi, które więcej ludzi pochłoną aniżeli sama wojna.

 

Ujrzycie zgli­szcza, gruzy naokół i tysiące dzieci opusz­czonych, wołających chleba. W końcu woj­na stanie się religijna. Walczyć będą dwa przeciwne obozy: obóz ludzi wierzących w Boga i obóz niewierzących w Niego.

 

Nastąpi wreszcie powszechne bankructwo i nędza, jakiej świat nigdy nie widział, do tego stopnia, że wojna sama ustanie z braku środków i sił. Zwycięzcy i zwyciężeni znajdą się w równej niedoli i wtedy niewie­rni uznają, że Bóg rządzi światem i nawrócą się, pomiędzy nimi wielu Żydów. Wojnę powszechną poprzedzą wynalazki zdumie­wające i straszliwe zbrodnie popełnione na całym świecie.

 

Wy, Polacy, przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim. I tym sposobem wprowadzicie dotąd niewidziane braterstwo ludów. Bóg wyleje na was wielkie łaski i dary, wzbudzi między wami ludzi świętych i mądrych i wielkich mist­rzów, którzy zajmą zaszczytne stanowiska na kuli ziemskiej. Języka waszego będą się uczyć w uczelniach na całym świecie. Cześć Maryi i Najświętszemu Sakramentu zakwitnie w ca­łym narodzie polskim. Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu wielkiego papieża.

 

Ufajcie przeto w Panu, bo dobry jest, miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy. On pokornych podwyższa i daje im łaskę, a pysznych poniża i odrzuca na wieki. Szukajcie przede wszystkim Kró­lestwa Niebieskiego, dóbr duchowych, które trwają na wieki, bo co nie trwa na wieki, nie jest dobrem prawdziwym. Tym sposobem zapełnicie niebo, a na tej ziemi znajdziecie szczęście, jakiego świat dać nie może.

 

Polacy, Bóg żąda od was nie walki, jaką staczali najlepsi przodkowie wasi na polach bitew w chwilach stanowczych, ale bojowa­nia cichego, pokornego i znojnego na każdy dzień, szczególnie przeciw nieprzyjaciołom waszych dusz; żąda od was walki w duchu Chrystusowym i w duchu Jego Świętych. On chce od was, abyście każdy na swoim stano­wisku, wiedli przede wszystkim na każdy dzień bój bezkrwawy. Tylko pod tym wa­runkiem dostaniecie się do nieba, a w dodat­ku zajmiecie już na tej ziemi świetne stano­wisko pomiędzy narodami. Pokój wam!"

Źródło: MalyDziennik.pl

Komentarze

Zobacz także

Od lat wydają zaświadczenia konieczne do zabijania dzieci. Teraz niemieccy biskupi uznali ich za organizację ratującą życie

Redakcja malydziennik

Módlcie się za mnie! O to prosił ks. Tymoteusz Szydło podczas mszy prymicyjnej

Biskupi ze Śląska przygotowali wiele zmian dla swoich wiernych. Zobacz jakie!

Redakcja malydziennik
Ładuję....