W Rosji stalinizm się nie skończył. Dowód? Szkoła imienia Dzierżyńskiego…

W Krasnodarze lokalne zgromadzenie ustawodawcze podjęło jednogłośnie decyzję o nazwaniu miejscowej szkoły średniej imienia Feliksa Dzierżyńskiego.

Szkoła nr 32 już od dłuższego czasu objęta jest patronatem FSB. W szkole działa m.in. wystawa o tytule "Wieź pokoleń, która przedstawia pokolenia prac służb specjalnych w ZSRS i współczesnej Rosji. 

 

–Wieloletnia współpraca szkoły z regionalnym zarządem FSB w Kraju Krasnodarskim nie zaważyła na decyzji o nadaniu szkoły imienia Dzierżyńskiego. Na ten krok wpłynęła współpraca placówki z kombatantami FSB –  powiedziała Swietłana Sarkisjan, wicedyrektor szkoły. 

 

Decyzja o nadaniu takiego imienia padła w trakcie obchodzenia 140 rocznicy urodzin "czerwonego kata". 

 

Dzierżyński w Rosji Radzieckiej należał do ścisłego kierownictwa partii komunistycznej, był bliskim współpracownikiem Lenina. W latach 1917–1926 stał na czele Nadzwyczajnej Komisji ds. Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem , którą sam zorganizował na prośbę Rady Komisarzy Ludowych. Organizacja była odpowiedzialna za masowe zbrodnie na „wrogach ludu” przeciwnikach politycznych, ale także „obcych klasowo” ziemianach, przedsiębiorcach, duchownych. W 1918 roku przejął też kontrolę nad systemem więziennictwa Rosji Radzieckiej. 

Źródło: Telewizja Republika

Komentarze
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.