W Polsce jest coraz gorzej! Powstrzymajmy falę nienawiści

Przez dwa lata Centrum Monitorowania Wolności Religijnej i Wolności Sumienia Ordo Iuris badało ataki na chrześcijan. Co roku sporządzaliśmy raporty opisujące akty profanacji i przemocy, składane do Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka. Wcześniej takie raporty składały jedynie mniejszości religijne oraz organizacje LGBT, co budowało wrażenie, że prawo powinno chronić jedynie te grupy.

 

Dzięki naszym doświadczeniom, wspólnie z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego oraz fundacją Pomoc Kościołowi w Potrzebie wydaliśmy właśnie książkę pt. „Wolność religijna”, poświęconą zagrożeniom dla chrześcijan we współczesnym świecie.

 

Jednoznacznie podważyliśmy fałszywe twierdzenie stworzonej przez George’a Sorosa Fundacji Batorego, że katolicy nie stykają się w Polsce „z problemem dyskryminacji, przemocy i mowy nienawiści”.

Narasta fala wandalizmu i zniewag

Czy wiedziała Pani o tym, że w ubiegłym roku chuligani wrzucili do kościoła w Gdańsku fekalia i rybie łby, inni natomiast w Starachowicach pili wódkę z kielicha mszalnego, uprzednio przesypując Najświętszy Sakrament do reklamówki? W pomorskim Kąpinie pobito księdza, do dewastacji figur, świątyń i cmentarzy dochodziło w Gdańsku, Łodzi, Pile, Warszawie, Zielonej Górze…

 

W ponad 1000 parafii doszło do niszczenia pomników, kaplic, krzyży, kościołów, umieszczania bluźnierczych napisów, a nawet profanacji Najświętszego Sakramentu. Ta wielka skala poraża. A milczenie mediów i częsta bezkarność sprawców są zachętą dla naśladowców.

 

Aktów nienawiści dopuszczają się nie tylko chuligani i wandale. Finansowany z publicznych pieniędzy Teatr Dramatyczny wystawił obsceniczną „Klątwę”, obrażając postać św. Jana Pawła II, znieważając krzyż i drwiąc z chrześcijaństwa. Dwa miesiące temu Adam „Nergal” Darski kpił z wierzących umieszczając figurę ukrzyżowanego Chrystusa na wulgarnym, erotycznym rekwizycie.

Dlatego musimy przeciwstawić się nienawiści i obronić naszą wolność do swobodnego wyznawania i praktykowania wiary!

Akty nienawiści wymierzone w nas wszystkich

Ta fala nienawiści, drwin i szyderstw wpływa bezpośrednio na naszą codzienność. Prawnicy Ordo Iuris wspierają przed sądem zwolnionego pracownika międzynarodowej firmy, który był zmuszany przez przełożonych do włączenia się w kampanię promującą ideologię LGBT. W innej firmie zagraniczny właściciel wymusił powołanie „gejowskiego chóru”, a wierzący pracownicy bali się konsekwencji swego sprzeciwu.

Każdego dnia zgłaszają się do nas lekarze i położne, którym ograniczane jest prawo do sprzeciwu wobec aborcji.

Z drugiej strony radykalni aktywiści lewicowi żądają wycofania Jasełek ze szkół, przeszkadza im także obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Grupki marksistów zastraszyły władze Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, które pod ich naciskiem odwoływały konferencje z udziałem profesorów mówiących o potrzebie obrony godności ludzkiej i ludzkiego życia.

W wielu sprawach pomogliśmy ofiarom.Reprezentowaliśmy studentów zgorszonych „Klątwą”. Broniliśmy wykładowców usuwanych z uczelni oraz drukarza z Łodzi, który odmówił wykonania banneru na paradę ruchów LGBT ze względu na sprzeciw sumienia. Braliśmy też w obronę rodziny, którym odbierano dzieci za przywiązanie do chrześcijańskiego wychowania.

Korzystając z tych doświadczeń, uznaliśmy, że nadszedł już czas na budowę systemowego wsparcia dla ofiar nienawiści wobec chrześcijan!

Konieczny jest zdecydowany sprzeciw

Dlatego chciałbym prosić Panią o wsparcie naszego najnowszego projektu – stałej pomocy prawnej dla wszystkich ofiar nienawiści wobec chrześcijan.

Ze wsparciem naszych Przyjaciół i Darczyńców będziemy mogli:

  • monitorować wszelkie akty przemocy, dyskryminacji, wandalizmu i profanacji oraz publikować raporty na ten temat;
  • przygotować kampanię informacyjną w mediach tradycyjnych i społecznościowych na temat praw, jakie przysługują ofiarom takich ataków;
  • wydrukować materiały dla parafii, wspólnot i ruchów religijnych, które będą zawierały poradnik, jak postępować w sytuacjach wandalizmu i profanacji oraz informację o wsparciu naszych prawników;
  • zapewnić skuteczne wsparcie zespołu prawników w szczególnych przypadkach profanacji wraz z otoczeniem opieką prawną poszkodowanych osób i instytucji.

O ile monitoring możemy wykonywać w ramach posiadanych już środków, to kampania informacyjna kosztować może nawet 20 000 zł, przygotowanie i wysyłka materiałów dla 11 000 parafii i wspólnot to kolejne 25 000 zł, a każda interwencja prawników wiąże się z kosztami postępowania, które przeciętnie wynoszą 2 500 zł.

Niestety, wielu oddanych wierze Polaków nie zna swoich praw i nie wie, że mogą uzyskać wsparcie prawne. Są bezbronni wobec narastającej fali nienawiści.

 

ordo iuris

Komentarze
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.