ARCHIWUM

Uwierzyliście, że feministki są głosem wszystkich kobiet? Zobaczcie, jaka to MANIPULACJA

Porównawcza prezentacja badań opinii publicznej zrealizowanych przez IPSOS na zlecenie Ordo Iuris w maju 2016 i w lutym 2017. Badanie dotyczy ochrony życia ludzkiego w okresie prenatalnym oraz stanu wiedzy społeczeństwa na temat inicjatywy obywatelskiej „Stop Aborcji”.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris podjął działania mające na celu opisanie istniejącego stanu świadomości społeczeństwa i – w oparciu o dane empiryczne – weryfikację upowszechnianych w debacie publicznej twierdzeń na temat ostatniej inicjatywy obywatelskiej „Stop Aborcji” oraz skutków, które jej się przypisuje. Informacja zawiera porównanie wyników badań opinii zrealizowanych przez ośrodek badawczy IPSOS w maju 2016 r. oraz w lutym 2017 r.

 

Ochrona życia ludzkiego w prenatalnym okresie rozwoju i stosunek do aborcji

 

Wbrew upowszechnianym często tezom, poparcie dla pełnej ochrony życia w okresie maj 2016 r.  –
luty 2017 r.  nie spadło, lecz utrzymuje się stale na wysokim poziomie. Obecnie, pełną ochronę życia popiera ponad 60% respondentów wobec 59%, które deklarowały takie poparcie w maju ubiegłego roku.

 

Wysokie poparcie kobiet (63,3% – wzrost z 61% w 2016 r.) dla całkowitej ochrony życia ludzkiego w okresie prenatalnym wskazuje jednoznacznie, że organizacje feministyczne formułują żądania de facto sprzeczne ze stanowiskiem większości Polek.

 

Na tle wyników dotyczącej całkowitej ochrony życia trzeba wskazać bardzo niskie poparcie dla nieograniczonej aborcji  – jest to zaledwie 13% respondentów.

 

Wśród przeciwników pełnej ochrony życia od momentu poczęcia obserwujemy także 5% spadek – w maju 2016 było to 27%, obecnie to już 22%.

 

Projekt Stop Aborcji – ogromna skala dezinformacji

 

Badania przeprowadzone przez IPSOS dla Instytutu Ordo Iuris pokazują, że blisko 60% społeczeństwa w ogóle nie posiada nawet ogólnej wiedzy na temat rozwiązań zaproponowanych w projekcie. Ponad połowa respondentów, odpowiadając na pytaniach o kluczowe rozwiązania zawarte w projekcie, najczęściej wybierają odpowiedź "Nie wiem".

 

Wśród osób, które deklarują wiedzę o zawartości projektu, większość przypisuje mu treść dokładnie odwrotną do tej, którą rzeczywiście zawierał.  

 

Jedynie nieco ponad 46 % respondentów osób przekonanych, że znają treść projektu obywatelskiego, wie o tym, że zapewniał on pełne gwarancje ratowania życia matki w sytuacji, gdyby ciąża mogła stanowić dla niej zagrożenie. Ponad połowa (53,88 %) jest dokładnie przeciwnego zdania. Prawie 43 % osób (42,8%) wciąż wierzy w ewidentny fałsz, jakoby projekt przewidywał karanie kobiety za samoistne poronienia. 

 

Przedstawione wyniki badań dowodzą ogromnej dezorientacji społeczeństwa co do treści projektu. Okazuje się, że znaczna część opinii publicznej uwierzyła w nawet najbardziej absurdalne twierdzenia zwolenników pozbawienia ochrony prawnej dzieci znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju.

 

Projekt Stop Aborcji i wysiłki Instytutu Ordo Iuris dotyczące ochrony życia zostały docenione przez szerokie grono najważniejszych organizacji pro-life z całego świata. W liście wystosowanym na początku marca br. do władz Instytutu organizacje wskazały m.in. na  znaczenie projektu w globalnej walce o obronę życia ludzkiego od poczęcia.  Podkreślono także duże rozczarowanie faktem odrzucenia projektu przez polski Parlament, zapewniając jednocześnie o wsparciu światowych organizacji pro-life w wysiłkach podejmowanych przez Ordo Iuris na rzecz ochrony życia.

 

Badanie zostało zrealizowane przez ośrodek Badawczy IPSOS ramach badania OMNIBUS – ogólnopolskiego badania sondażowego prowadzonego przez IPSOS w cyklu miesięcznym. Badanie jest realizowane na reprezentatywnej próbie ludności Polski powyżej piętnastego roku życia, liczącej 1000 osób. W próbie kontrolowane są płeć, wiek, województwo i wielkość miejscowości. W każdym miesiącu badanie OMNIBUS prowadzone jest w ponad 100 miejscowościach kraju, losowanych z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do liczby mieszkańców. OMNIBUS realizowany jest techniką CAPI (Computer Assisted Personal Interwiew).

Źródło: ordoiuris.pl

Komentarze

Zobacz także

Poseł Kukiz'15 wprost: „Islamistyczna dzicz znów morduje Europejczyków w ich własnych miastach”

Redakcja malydziennik

Ostatnia katecheza Franciszka o miłosierdziu, a następna o…

Redakcja malydziennik

Rekin odgryzł jej rękę. Ona się nie załamała: ”Bóg może naprawdę przemienić ból w piękno”.

Redakcja malydziennik
Ładuję....