RELIGIA

UWAGA! Trzech katolickich biskupów wzywa do krucjaty w intencji odrzucenia przez papieża możliwości przyjmowania przez rozwodników komunii

Trzech katolickich biskupów w niezwykle mocnych dokumencie wezwało Ojca Świętego Franciszka do odwołania duszpasterskich wytycznych dopuszczających rozwodników w ponownych związkach do Eucharystii. Biskupi z Kazachstanu zaapelowali także, by wierni szturmowali niebo z modlitwą za Papieża.

Autorami dokumentu są abp Tomasz Peta, metropolita Archidiecezji Najświętszej Maryi Panny w Astanie, abp Jan Paweł Lenga, emerytowany Arcybiskup-Biskup diecezji karagandyjskiej i biskup Athanasius Schneider, biskup pomocniczy Archidiecezji Najświętszej Maryi Panny w Astanie.

 

W dokumencie tym czytamy między innymi:

 

 

„Biorąc pod uwagę, że dopuszczenie rozwiedzionych, tak zwanych "poślubionych ponownie" osób do sakramentów pokuty i Eucharystii, nie wymagając od nich życia we wstrzemięźliwości, stanowi zagrożenie dla wiary i zbawienia dusz, a także stanowi obrazę świętej woli Boga, biorąc również pod uwagę, że taka praktyka duszpasterska nigdy nie może być wyrazem miłosierdzia, "via caritatis", czyli zmysłem macierzyńskim Kościoła wobec grzesznych dusz, z głęboką duszpasterską troską czynimy to pilne wezwanie do modlitwy, aby Papież Franciszek w sposób jednoznaczny odwołał powyższe wytyczne duszpasterskie, które zostały już wprowadzone w niektórych kościołach partykularnych. Takie działanie widzialnej Głowy Kościoła pocieszyłoby Pasterzy i wiernych Kościoła zgodnie z poleceniem, jakie Chrystus, Najwyższy Pasterz dusz, dał Apostołowi Piotrowi, a przez niego wszystkim jego następcom: "Utwierdzaj twoich braci" (Łk 22, 31).

 

Niech następujące słowa świątobliwego papieża oraz św. Katarzyny ze Sieny, doktora Kościoła, staną się światłem i pocieszeniem dla wszystkich w Kościele naszych czasów:

 

"Błąd, któremu się nie oprzeć, jest zatwierdzony. Prawda, która nie jest broniona, jest ciemiężona "(Papież św Felix III + 492)."Ojcze Święty, Bóg wybrał cię na filar Kościoła, dzięki czemu jesteście narzędziem do wykorzenienia herezji, zawstydzenia kłamstwa, wydobycia Prawdy, rozproszenia ciemności i objawienia światła" (święta Katarzyna ze Sieny, + 1380).

Gdy papież Honoriusz I (625 – 638) zajął dwuznaczne stanowisko względem szerzącej się nowej herezji monoteletyzmu, św. Sofroniusz, patriarcha Jerozolimy, wysłał z Palestyny do Rzymu pewnego biskupa z następującymi słowy: "Idź do Stolicy Apostolskiej, w której znajduje się fundment świętej nauki i nie ustawaj w modlitwie, dopóki Stolica Apostolska nie potępi tej nowej herezji". Potępienia dokonał w roku 649 święty papież i męczennik Marcin I. 

 

Czynimy to wezwanie do modlitwy świadomi tego, że zaniechanie tego kroku byłoby poważnym zaniedbaniem. Chrystus, Prawda i Najwyższy Pasterz, osądzi nas, kiedy powtórnie przyjdzie. Prosimy Go z pokorą i ufnością, aby nagrodził wszystkich Pasterzy i wszystkie owce niewiędnącym wieńcem chwały (por. 1 P 5, 4).

 

W duchu wiary oraz z synowską miłością i oddaniem zanosimy naszą modlitwę za Papieża Franciszka:

 

 “Oremus pro Pontifice nostro Francisco: Dominus conservet eum, et vivificet eum, et beatum faciat eum in terra, et non tradat eum in animam inimicorum eius. Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam Meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam”.

 

Jako konkretny środek, zalecamy codzienne recytowanie tej starożytnej modlitwy Kościoła albo odmówienie cząstki Różańca Świętego w intencji odwołania przez Papieża Franciszka w sposób jednoznaczny tych wytycznych duszpasterskich, które dopuszczają osoby rozwiedzione, tzw. “ponownie zaślubione” do przyjmowania sakramentów pokuty i Eucharystii, nie wymagając od nich wypełnienia obowiązku życia we wstrzemięźliwości”

 

Całość dokumentu TUTAJ

Źródło: Christianitas.org

Komentarze

Zobacz także

Homoseksualna parafia i homoseksualista stawiani za wzór przez biskupa!

Redakcja malydziennik

Wybory w Kościele Szwecji przynoszą niespotykaną frekwencję! Co z tego, jak znów wygrywają lewacy

Redakcja malydziennik

Papież mianował swego delegata przy Zakonie Malttańskim

Ładuję....