Dobrego DNIA! Przyjmij Biblijne BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, które mówi, że…

W Biblii znajdujemy wiele obietnic i błogosławieństw.   Jedno z nich to „Szczęście rodzinne bogobojnych”, czyli…