W Biblii wiele miejsca poświęconego jest jedzeniu.

 

Wiele razy konkretny pokarm służy jako metafora, jak chociażby oliwa, która jest symbolem namaszczenia, czy ryba będąca symbolem nawrócenia.

 

Jeśli chodzi o stanowisko względem jedzenia mięsa, to jest ono dwojakie. Z jednej strony jest ono uznawane jest za coś dobrego i wartościowego. Mięso było składane jako ofiara, pojawia się także jako obietnica:

 

Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win (Iz 25,6).

 

Z drugiej strony Biblia wskazuje na pożywienie roślinne:

Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko (Rdz 9,2-3).

 

W Biblii znajdujemy też zapisy o tym, jak dobre jest pożywienie wegetariańskie. Przykładowo „mannę” Izraelici jedli przez 40 lat!

Dom Izraela nadał temu [pokarmowi] nazwę manna. Była ona biała jak ziarno kolendra i miała smak placka z miodem. (…)
Izraelici jedli mannę przez czterdzieści lat, aż przybyli do ziemi zamieszkałej. (Wj. 16;32;35)

 

Znacząca jest też historia z Księgi Daniela:

«Poddaj sługi twoje dziesięciodniowej próbie: niech nam dają jarzyny do jedzenia i wodę do picia.
Wtedy zobaczysz, jak my wyglądamy, a jak wyglądają młodzieńcy jedzący potrawy królewskie i postąpisz ze swoimi sługami według tego, co widziałeś».
Przystał na to żądanie i poddał ich dziesięciodniowej próbie.
A po upływie dziesięciu dni wygląd ich był lepszy i zdrowszy niż innych młodzieńców, którzy spożywali potrawy królewskie. (Daniela 1;12-15)

 

Czy zatem Biblia wyraźnie wskazuje na wegetarianizm? Niekoniecznie.

Zapisy z Listu do Rzymian wyraźnie mówią, że każdy z nas ma wolność wyboru i nikt nikogo nie powinien osądzać:

Jeden jest zdania, że można jeść wszystko, drugi, słaby, jada tylko jarzyny.
Ten, kto jada [wszystko], niech nie pogardza tym, który nie [wszystko] jada, a ten, który nie jada, niech nie potępia tego, który jada; bo Bóg go łaskawie przygarnął. (Rz. 14;2-3)

W Biblii znajdujemy wiele obietnic i błogosławieństw.

 

Jedno z nich to „Szczęście rodzinne bogobojnych”, czyli Psalm 128.

W tym psalmie znajdujemy obietnicę błogosławieństwa dla całej naszej rodziny, jeśli tylko będziemy posłuszni Bogu i będziemy chodzić Jego ścieżkami.

 

Psalm 128

1. Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana,
który chodzi Jego drogami!
2 Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie.
3 Małżonka twoja jak płodny szczep winny
we wnętrzu twojego domu.
Synowie twoi jak sadzonki oliwki
dokoła twojego stołu.
4 Oto takie błogosławieństwo dla męża,
który boi się Pana.
5 4 Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,
oglądaj pomyślność Jeruzalem
przez całe swe życie.
6 Oglądaj dzieci twoich synów.
Pokój nad Izraelem!
(biblia.deon.pl)

 

W Biblii wiele razy mowa jest o porach roku.

 

Przede wszystkim w kontekście pewnej powtarzalności i przemienności. Wiosna, lato, jesień i zima wyznaczają konkretne okresy.

Stosunkowo niewiele miejsca poświęcone jest w Biblii konkretnym porom roku, a jednak jest kilka takich zapisów.

 

Jeśli chodzi o wiosnę, to biblijne wskazówki są… dosyć zaskakujące! Biblia z jednej strony pokazuje, że wiosna to czas wzrostu, a do tego potrzebny nam deszcz jako symbol życia i przyszłych plonów:

 

W pogodnym obliczu króla jest życie,
jego łaska jak chmura deszczowa na wiosnę. (Ks. Przysłów 16;15)

 

ześle On deszcz na waszą ziemię we właściwym czasie, jesienny jak i wiosenny, i zbierzecie wasze zboże, moszcz i oliwę. (Księga Powtórzonego Prawa 11;14)

 

I wy się weselcie, synowie Syjonu,
radujcie się w Panu Bogu waszym,
bo dał wam według sprawiedliwości 
deszcz jesienny i deszcz wiosenny,
które wylał na was obficie jak przedtem. (Ks. Joela 2;23)

 

Proście Pana o deszcz w porze wiosennej,
bo Pan władcą gromów
i On zsyła deszcze obfite,
daje każdemu zieleń na polu. (Ks. Zachariasz 10;1)

 

Drugim elementem na który powinniśmy zwrócić uwagę wiosną jest według Biblii…

O tym, że pieniądze i umiejętność gospodarowania nimi są bardzo ważne świadczy to, że w Biblii wiele miejsca poświęconego jest sprawom bogactwa.

 

Także współczesny człowiek może znaleźć tu wiele cennych i wciąż aktualnych wskazówek. Prezentujemy kilka z nich, zawartych w Starym Testamencie.

 

1/ Miej wyższy cel.

Pieniądze nie powinny być celem samym w sobie. Pokazuje to przykład Salomona, który prosił Boga o mądrość. To dlatego Bóg go wynagrodził mówiąc:

 

„I choć nie prosiłeś, daję ci ponadto bogactwo i sławę, tak iż za twoich dni podobnego tobie nie będzie wśród królów. (I ks. Królewska 3,13)”

 

2/ Bądź uczciwy w biznesie.

Biblia naucza nas, że cel NIE uświęca środków, a pieniądze powinny być zdobyte uczciwą drogą:

 

Lepsza jest odrobina, którą ma sprawiedliwy,
niż wielkie bogactwo występnych,
bo ramiona występnych będą połamane,
a sprawiedliwych Pan podtrzymuje. (Ps. 37, 16-17)