Badania wskazują, że to wyborcy opozycji są bardziej negatywnie nastawieni do wyborców PiS oraz skłonni do większej nieufności i dehumanizacji niż wyborcy PiS wobec wyborców opozycji.

W dniach 24 września – 20 listopada 2018 roku Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadziło badanie „Polaryzacja polityczna w Polsce. Jak bardzo jesteśmy podzieleni?”.

Najważniejszy ale i oczywisty wniosek badania mówi, że zarówno zwolennicy PiS jak i opozycji mają negatywny stosunek do swoich politycznych oponentów. Społeczeństwo jest podzielone.

Kolejne wnioski są dużo bardziej zaskakujące. Zwolennicy opozycji mają dużo bardziej negatywny stosunek do wyborców PiS niż odwrotnie. Są skłonni do większej ich dehumanizacji, izolacji i nieufności wobec nich oraz uważają, że to  zwolennicy PiS są wobec nich bardziej agresywni.

Zwolennicy opozycji mają dużo gorszy stosunek do zwolenników PiS niż wobec najbardziej nielubianych grup społecznych (Żydów, muzułmanów, uchodźców, homoseksualistów).

Obie grupy tak samo przewidują negatywny stosunek swoich adwersarzy wobec siebie, sądząc, że ci drudzy dehumanizują ich.

Zwolennicy PiS mają częstszy kontakt ze zwolennikami opozycji a im częstsze są to kontakty, tym bardziej pozytywny mają stosunek do zwolenników opozycji.

Zwolennicy opozycji z małych miejscowości i wsi oraz w gorszej sytuacji materialnej, mają bardziej negatywny stosunek do zwolenników PiS niż bogatsi mieszkańcy dużych ośrodków.

Wobec toczącej się debaty i kolejnych przejawów agresji w mediach, wyniki te są zaskakujące.

Wbrew pozorom bowiem, to oskarżani o nienawiść i agresję zwolennicy PiS są skłonni do mniejszej agresji, wykluczania i dehumanizacji wobec zwolenników opozycji.

Źródło: Rzeczpospolita

Fot. Pixabay

ZOBACZ TEŻ: https://malydziennik.pl/kaczynski-autorytarny-populista-prawa-czlowieka-zagrozone-w-polsce/

 

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej przeprowadziła największe badanie społeczne kiedykolwiek przeprowadzone na Żydach. O postawy antysemickie zapytano 16,5 tysiąca europejskich Żydów z 12 krajów Unii.

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej to powstała w 2007 roku agenda Unii Europejskiej zajmująca się m.in. monitorowaniem występowania postaw rasistowskich i ksenofobicznych.

W badaniu wzięło udział 422 respondentów  z Polski . Różne szacunki podają, że żyje u nas  od kilku do kilkunastu tysięcy osób narodowości żydowskiej.

Ogólnie w całej Unii stwierdzono znaczne nasilenie się postaw antysemickich. Uległy one także „normalizacji”, tzn. stały się elementem codziennych zachowań Europejczyków. Od tej sytuacji jest już tylko krok w kierunku akceptacji antysemityzmu jako normalnego i właściwego zachowania.

83% polskich żydów ocenia, że poziom antysemityzmu wzrósł w ciągu ostatnich pięciu lat. Podobne wyniki zanotowano też w innych krajach, szczególni we Francji, Belgii i Niemczech. Polscy Żydzi szczególnie często spotykają się z oceną, że mają za duży wpływ na życie polityczne kraju raz, że nagminnie wykorzystują Holocaust do swoich celów. Ponad połowa ankietowanych słyszała, że znacznie różni się od Polaków. Tylko w jednym kryterium Polska plasuje się wyżej od pozostałych krajów unijnych: polscy Żydzi rzadziej niż ich europejscy rodacy słyszą, że „świat lepszy byłby bez Izraela”7% Żydów w Polsce uważa, że rząd . polski skutecznie walczy z antysemityzmem, podczas gdy np. we Francji jest to 33%.

Polscy Żydzi doświadczają antysemityzmu głównie ze strony skrajnej prawicy a np. w Szwecji ze strony Muzułmanów.

Jedna trzecia Żydów europejskich  rozważa emigrację. Już w 2015 roku izraelski premier Benjamin Netanjahu zaapelował do europejskich Żydów o „masową emigrację” do Izraela. Była to reakcja na przypadki antysemityzmu. W 2016 roku około 5000 Żydów wyjechało z Francji do Izraela. W większości miało to związek z zamachami terrorystycznymi.

Zobacz też: https://malydziennik.pl/czy-zbliza-sie-apokalipsa-zydzi-spotkali-sie-z-papiezem-w-ostatnich-dziesiecioleciach-moglismy-sie-w-ten-sposob-do-siebie-zblizyc-prowadzac-skutecznie-i-owocnie-dialog/

Źródło: oko.press