ARCHIWUM

Szokujące dane. Wymieramy. Jak tak dalej pójdzie Polaków nie będzie

W 2026 r. rozpocznie się dynamiczny wzrost liczby osób w wieku 80 lat i więcej, co będzie efektem wchodzenia w okres starości powojennego wyżu demograficznego – podkreśliła w Sejmie wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska.

Zaprezentowała ona we wtorek, podczas wspólnych obrad sejmowych komisji polityki senioralnej oraz polityki społecznej i rodziny, informacje o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015 r.

 

Wiceminister zwróciła uwagę, że opracowanie, które przedstawiła w Sejmie, można uznać za historyczne. "Jest pierwszym dokumentem dotyczącym osób starszych w Polsce. Do współpracy zostały zaangażowane wszystkie ministerstwa, w tym GUS, UOKiK, a także wojewodowe" – mówiła. Dodała, że raport został uzupełniony badaniami CBOS.

 

"Starzenie się polskiego społeczeństwa wynika m.in. z wydłużania się przeciętnego trwania życia. W 2015 r. przeciętne trwanie życia mężczyzny wynosiło 73,6 lat, kobiety 81,6. Drugi czynnik, który powoduje zmiany (demograficzne – PAP) to niski poziom dzietności" – powiedziała Bojanowska. Zaznaczyła, że w końcu 2015 r. liczba Polaków wynosiła 38 milionów 400 tys., z czego 8,8 mln stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej.

 

Jak podkreśliła wiceminister, w 2026 r. rozpocznie się dynamiczny wzrost liczby osób w wieku 80 lat i więcej, co będzie efektem wchodzenia w okres starości powojennego wyżu demograficznego. "Pomiędzy rokiem 2026 a 2040 liczba osób w wieku 80 lat i więcej zwiększy się z 1,7 mln osób do 3,4 mln" – prognozowała.

 

Z raportu wynika, że w 2015 r. osoby w wieku 60 lat i więcej lat zamieszkiwały głównie w jedno lub dwuosobowych gospodarstwach domowych. "Przeciętny dochód rozporządzalny na jedną osobę, w gospodarstwach domowych, gdzie przynajmniej jest jedna osoba w wieku 60 lat i więcej w 2015 wynosił 1407 zł" – mówiła Bojanowska.

 

W 2015 r. – kontynuowała wiceminister – głównym źródłem dochodu osób starszych były emerytury. "Średnia miesięczna wypłata emerytury wynosiła 2096 zł. Najwyższa przeciętna emerytura była wypłacana w województwie śląskim (2539 zł) i mazowieckim (2178 zł). Najniższa zaś w województwie podkarpackim (1843 zł)" – wyliczała. Zwróciła uwagę, że drugim źródłem dochodu osób starszych była renta z tytułu niezdolności do pracy. "W 2015 przeciętna wypłata renty wynosiła 1628 zł" – dodała.

 

Jak podkreśliła Bojanowska, w 2015 r. przeciętne wydatki na osobę, w gospodarstwach domowych, w których zamieszkiwały osoby powyżej 60. roku życia wynosiły 1459 zł. "Były o 35 proc. wyższe niż w gospodarstwach, w których skład wchodziły wyłącznie osoby młodsze" – powiedziała. Do głównych wydatków osób starszych zaliczyła: żywność i zdrowie (w tym lekarstwa), użytkowanie mieszkania, nośniki energii.

 

Wiceminister zwróciła uwagę, że w głównej mierze osoby starsze są bierne zawodowo. "To wynika zarówno z pobierania świadczenia emerytalnego jak i występowania chorób, czy też niepełnosprawności" – stwierdziła.

 

"Do najpopularniejszych sposobów spędzania czasu należy zaliczyć oglądanie telewizji, chodzenie do kościoła, spotykanie się ze znajomymi i przyjaciółmi, słuchanie radia, czytanie gazet i książek" – wyliczała. "Wśród aktywnych form spędzania wolnego czasu są spacery, czy też piesze wycieczki, uprawianie działki i ogrodu" – dodała.

 

Bojanowska zwróciła uwagę, że cechą polskiego społeczeństwa jest "feminizacja starości". "Wśród populacji osób w starszym wieku większość stanowią kobiety. Na 100 mężczyzn przypada 142 kobiety" – mówiła.

 

Kolejną cechą – zaznaczyła – jest singularyzacja starości. "Jej wyrazem jest wysoki odsetek osób starszych, prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe. 2030 r. aż 53,3 proc. gospodarstw będzie prowadzonych przez osoby w wieku, co najmniej 65 lat i więcej" – przewidywała wiceminister. (PAP)

Źródło: PAP

Komentarze

Zobacz także

Zobacz co tak naprawdę dzieje się w niemieckim kościele!

Redakcja malydziennik

"Nasza wiara rodzi się o poranku" – mówił dziś Franciszek. Opisał też osobę, która uważała się za doskonałą, aż do czasu, gdy spotkała Boga – SPRAWDŹ o kim mówił

Redakcja malydziennik

Nareszcie! ZUS przestanie rujnować małe firmy!

Redakcja malydziennik
Ładuję....