ARCHIWUM

Rodzice nie są właścicielami dziecka, tylko jego… Mocne słowa papieża Franciszka

Do refleksji nad doświadczeniem przeżywanym przez Maryję, Józefa i Jezusa, gdy wzrastają jako rodzina we wzjamnej miłości i zaufaniu zachęcił Papież wiernych w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański”. Rodzice Jezusa udają się do świątyni, aby poprzez ofiarowanie Go Bogu potwierdzić, że są strażnikami jego życia, a nie właścicielami.

„Gest ten podkreśla, że ​​tylko Bóg jest Panem dziejów indywidualnych i rodzinnych – wszystko od Niego pochodzi. Każda rodzina jest powołana do uznania tego pierwszeństwa, strzegąc i wychowując dzieci, aby otworzyły się na Boga, który jest źródłem życia. Stąd pochodzi tajemnica młodości wewnętrznej, o której paradoksalnie świadczy w Ewangelii para starców, Symeon i Anna. Zwłaszcza starzec Symeon, natchniony przez Ducha Świętego mówi o Dzieciątku Jezus: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą […] aby na jaw wyszły zamysły serc wielu»” (Łk 2,34-35) – mówił Ojciec Święty.

 

Odnosząc się do przytoczonych słów Symeona Papież wskazał, czym naprawdę było przyjście Jezusa: „Te prorocze słowa ukazują, że Jezus przyszedł, aby obalić czynione przez nas fałszywe obrazy Boga i nas samych; aby «sprzeciwić się» światowym pewnikom, na których usiłujemy się opierać; abyśmy ponownie weszli na autentyczną drogę ludzką i chrześcijańską, opartą na wartościach Ewangelii. Nie ma sytuacji rodzinnej, która byłaby wykluczona z tej nowej drogi odrodzenia i zmartwychwstania. Ilekroć rodziny, nawet te zranione i naznaczone słabością, porażkami i trudnościami powracają do źródła doświadczenia chrześcijańskiego, otwierają się nowe drogi i niewyobrażalne możliwości” – stwierdził Papież.

 

W dalszej części rozważania Franciszek zauważył, że Święta Rodzina powróciła do Galilei, gdzie Jezus rósł i rozwijał się: „Wielką radością rodziny jest rozwój dzieci. Mają one rozwijać się i umacniać, zdobyć mądrość i przyjąć łaskę Bożą, tak właśnie jak stało się z Jezusem. Jest On naprawdę jednym z nas: Syn Boży staje się dzieckiem, zgadza się wzrastać, umacniać  siebie, jest pełen mądrości, a łaska Boża spoczywa na Nim. Maryja i Józef z radością widzą to wszystko w swoim synu. To właśnie jest misja, ku której ukierunkowana jest rodzina: stwarzanie warunków sprzyjających harmonijnemu i pełnemu rozwojowi dzieci, aby mogły prowadzić życie dobre, godne Boga i konstruktywne dla świata” – dodał Franciszek.

 

Po odmównieniu modlitwy „Anioł Pański” Papież wyraził swoją bliskość ze wspólnotą Koptów w Egipcie, którzy w tych dniach zostali zaatakowani w atakach terrorystycznych. „Niech Pan przyjmie dusze zmarłych – modlił się Franciszek – umocni rannych, ich rodziny i całą wspólnotę i nawróci serca gwałtowników”.

 

Następnie zwrócił się ze szczególnym pozdrowniem do wszystkich rodzin życząc im, aby Pan ich błogosławił oraz kierował na drodze życia.

Źródło: Radio Watykańskie

Komentarze

Zobacz także

Zbigniew Brzeziński nie żyje. Poznaj fakty z życia tego wybitnego polsko-amerykańskiego stratega

Redakcja malydziennik

Kolejny atak KE na Polskę! Reformy PiS zwiększają zagrożenie systemowe dla praworządności w Polsce

Redakcja malydziennik

Opcja nuklearna rozważana przez Partię Republikańską. Powód? Sędzia, który na „dzień dobry” cytuje Pismo Święte!

Redakcja malydziennik
Ładuję....