RELIGIA

Przeczytaj, jak będzie wyglądał KONIEC ŚWIATA

Jest to fragment objawień Marii z Agredy wydanych w książce "Mistyczne Miasto Boże". Maria od Jezusa zmarła w 1665 roku. Pełen tekst dostępny jest w wersji polskiej opublikowanej przez Michalineum.

Gdy pewnego razu byłam obecna w chórze na jutrzni podczas uroczystości Niepokalanego Poczęcia, posłyszałam głos przemawiający do mnie z góry. Zostałam przeniesiona w stan wyższy i ujrzałam tron Boży w niezmierzonej wspaniałości i majestacie.

 

Głos dochodzący z tronu mówił: ,,Wy, biedni, opuszczeni, nieoświeceni, grzesznicy, wielcy, mali, chorzy, słabi, wszystkie dzieci Adama każdego stanu, stopnia i płci, prałaci, książęta i poddani, wszyscy od wschodu do zachodu słońca, od jednego bieguna ziemi do drugiego, słuchajcie: Pójdźcie aby znaleźć ocalenie w objęciach mej nieskończenie dobrotliwej Opatrzności za pośrednictwem Tej, która Odwiecznemu słowu dała ciało ludzkie. Pójdźcie, albowiem kończy się czas i zamknięte zostaną bramy; wasze grzechy przeszkadzają działaniu miłosierdzia. Pójdźcie szybko i spieszcie się, bo tylko to pośrednictwo jest jeszcze dostatecznie potężne, aby wybłagać i uzyskać dla was ocalenie."

 

Widziałam, jak z Bóstwa wyszły cztery cudownie świecące kule, które podobne do jasno błyszczących gwiazd rozszerzały się na cztery strony świata. Dane mi było poznać, że w tych ostatnich czasach świata Pan zamierza podnieść i rozszerzyć cześć swej Najświętszej Matki i objawić światu Jej cudowne, głęboko utajone tajemnice. Opatrzność Boża przechowywała te tajemnice aż do czasu, w którym świat najbardziej będzie potrzebował tych objawień, aby skorzystać z opieki naszej wielkiej Królowej i Pani.

 

Widziałam, jak obrzydliwy smok z siedmioma głowami wypłynął z ziemi razem z innymi złymi duchami i jak wszystkie krążyły po świecie, aby wyszukać i 293 naznaczyć ludzi, których mogłyby użyć do przeprowadzenia swych planów. Duchy piekielne chciały działać przeciwko planom Bożym, przeszkadzać w rozszerzaniu czci Maryi i uniemożliwić obdarowanie ludzi łaskami, które Bóg przez ręce Maryi chciał przekazać światu. Podstępny smok i jego towarzysze szerzyli dym i truciznę, aby otoczyć ludzi ciemnością, zbałamucić ich i zarazić, aby zaniedbywali wzywania najsłodszej Matki Miłosierdzia, szukania u Niej pomocy w potrzebach i żeby nie oddawali Jej czci, którą powinni Jej oddawać, aby pozyskać dla siebie Jej życzliwość.

 

Widok tych piekielnych smoków sprawił mi ból, jednak ujrzałam również, jak w niebie utworzono dwa orszaki wojska, które miały wystąpić do boju przeciw tym smokom. Jeden z orszaków tworzyła Królowa niebios ze świętymi, drugi zaś św. Michał i jego aniołowie. Widziałam, że bój będzie gwałtowny, ale ponieważ sprawiedliwość, słuszność i potęga są po stronie Królowej świata, więc nie należy się obawiać o ostateczny wynik tej walki.

 

Jednak złośliwość ludzi, których oszukał smok piekielny, może niekiedy przeszkadzać w spełnieniu się planów Bożych. Plan Boży jest taki, abyśmy dostąpili zbawienia i żywota wiecznego.

 

Ponieważ jednak potrzebna jest do tego z naszej strony wolna wola, więc przewrotność ludzka może sprzeciwić się woli Bożej. Wprawdzie spełnienie się tego zamiaru Bożego jest sprawą Królowej i Pani świata, jednak wszystkie dzieci Kościoła katolickiego powinny jak najusilniej dbać o tę sprawę.

 

Złość smoka nie została jednak jeszcze zwyciężona. Jeżeli Pan zezwoli na to nasze doświadczenie, to szatan powróci, podobny do natrętnego komara, aby niepokoić nasze dusze.

Źródło: MISTYCZNE MIASTO BOŻE CZYLI ŻYWOT MATKI BOSKIEJ Wydawnictwo Michalineum

Komentarze

Zobacz także

NIEZWYKŁE DOŚWIADCZENIE W czasie śmierci klinicznej! ZOBACZ co się działo!

Redakcja malydziennik

Franciszek przypomina Holendrom: Spowiedź jest miejscem, gdzie otrzymuje się dar miłosierdzia

Redakcja malydziennik

Pięć zarzutów Antonio Socciego wobec papieża Franciszka! Koniecznie ZOBACZ!

Redakcja malydziennik
Ładuję....