POLITYKA

Poznaj agentów z byłego zbioru zastrzeżonego, który opublikował właśnie IPN

W związku z realizacją art. 19 ustawy nowelizującej ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej z 29 kwietnia 2017 r. , która weszła w życie 16 czerwca 2016 r. – czyli przepisu nakazującego przegląd materiałów archiwalnych, stanowiących dotychczas tajny, wyodrębniony zbiór dokumentów przechowywanych w Instytucie – prezentujemy część wykazu dokumentów wyłączonych z byłego tajnego zbioru w archiwum IPN.

Wykaz ten obejmuje jednostki archiwalne, które wyłączono z pomieszczeń magazynowych dawnego zbioru zastrzeżonego do końca 2016 roku, w tym materiały, które opuściły zbiór zastrzeżony według procedury obowiązującej do 15 czerwca 2016 r. Do materiałów z wykazu funkcjonariusze służb RP nie wnieśli zastrzeżeń, tzn. uznali je za jawne. Oznacza to włączenie ich do zasobu ogólnego IPN.

Wykaz powstał na podstawie ewidencji (spisów i aneksów do spisów zdawczo-odbiorczych) dokumentującej procedurę przenoszenia materiałów ze zbioru wyodrębnionego do dostępnego zasobu archiwalnego IPN (zbioru ogólnego). Szczegółowy opis dokumentów ujętych w wykazie zostanie zamieszczony w aplikacji Cyfrowe Archiwum, dostępnej w każdej czytelni Instytutu Pamięci Narodowej.

Kolejne części wykazu akt byłego zbioru wyodrębnionego IPN będą publikowane na stronie internetowej Instytutu w ramach inwentarza archiwalnego.

Udostępnienie dokumentów zawartych w wykazie odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie z  18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 

ZOBACZ TUTAJ

Źródło: ipn.gov.pl

Komentarze

Zobacz także

Schetyna odcina się od Kijowskiego i Petru! Czy to właśnie On zostanie teraz bohaterem opozycji?

Redakcja malydziennik

Kolejne absurdy Unii. Na stanowiskach kierowniczych 40 proc. mają stanowić kobiety i osoby LGBT

Trump po prostu umacnia USA jak nikt dotąd. Tym razem zawiązuje sojusz z …

Redakcja malydziennik
Ładuję....