RELIGIA

Posłuchaj co Papież mówił o… emerytach! "W firmach brakuje energii, entuzjazmu, innowacyjności, radości życia"

Ojciec Święty na dzisiejszej audiencji zwrócił uwagę na potrzebą dostosowywania rynku pracy, szczególnie przez przekazywanie jej młodszemu pokoleniu.

Potrzebna jest nowa umowa społeczna, która pozwoliłaby młodym znaleźć pracę, bo to ich prawo – powiedział Papież do delegatów Włoskiej Konfederacji Pracowniczych Związków Zawodowych (CISL), przebywających w Rzymie na kongresie. Nawiązując do tematu spotkania: „Dla osoby, dla pracy”, Franciszek podkreślił, że tak jak nie ma pracy bez człowieka, tak też człowiek nie może żyć bez pracy, bo jednostka rozwija się jako osoba w otwarciu na innych, na życie społeczne. Przestrzegł także przed zbyt długim zatrudnieniem osób starszych.

 

„Niemądre i krótkowzroczne jest społeczeństwo zmuszające osoby starsze do zbyt długiej pracy, co sprawia, że całe pokolenia ludzi młodych pozostają bez zatrudnienia, podczas gdy mogliby je mieć z pożytkiem dla siebie i dla innych. Kiedy młodych wyłącza się ze świata pracy, w firmach brakuje energii, entuzjazmu, innowacyjności, radości życia, które stanowią cenne dobro wspólne poprawiające warunki ekonomiczne i szczęście publiczne. Konieczna więc jest nowa umowa społeczna, która zmniejszyłaby ilość godzin pracy zbliżającym się do jej zakończenia i stworzyłaby miejsca zatrudnienia dla młodych mających do niego prawo” – powiedział Ojciec Święty.

 

Papież nakreślił także rolę, którą związki zawodowe powinny spełniać. Podkreślił, że ich cel stanowi ujmowanie się za najsłabszymi pracownikami, bronienie ostatnich w społeczeństwie i odrzuconych. W innym przypadku związkom grozi, iż zaczną uprawiać politykę, albo upodabniać się do różnych partii. W swojej działalności organizacje te nie powinny być skoncentrowane jedynie na własnych członkach, ale dbać także o prawa ludzi, którzy jeszcze ich nie mają, bo pozostają bez pracy.

Źródło: Radio Watykańskie

Komentarze

Zobacz także

Sprawdź, co Kościół robi ws. pedofilii. Rytel-Andrianik punktuje tekst Wyborczej

TO JEST CHRZEŚCIJAŃSTWO. Dzieci zamordowanego w Wielkanoc mężczyzny do mordercy: … NIESAMOWITE

Redakcja malydziennik

Unię Europejską trzeba na nowo przemyśleć – padają kolejne krytyczne głosy. Kiedyś fundamentem UE było…

Ładuję....