RELIGIA

Polski jezuita KŁAMIE albo jest IGNORANTEM w sprawie kapłaństwa kobiet. WSTYD Deonie!!!

Deon.pl, a konkretniej ojciec Jacek Siepsiak SJ byle tylko usprawiedliwić swoich współbraci i generała nie ucieka się nawet przed kłamstwem. Otóż redaktor naczelny jezuickiego „Życia Duchowego” stwierdza, że Jan Paweł II nie zakończył dyskusji nad kapłaństwem kobiet, a jedynie ją… zawiesił.

"Polemikę na temat kapłaństwa kobiet Jan Paweł II zawiesił, ponieważ nie przynosiła rozstrzygnięcia. Argumenty obydwu stron nie były rozstrzygające i nie wnosiły już niczego nowego do dysputy. Dlatego papież ją zawiesił, niczego nie rozstrzygając. (Chodziło głównie o to, czy praktyka niewyświęcania kobiet na prezbiterów/prezbiterki wynika z prawa Bożego czy z ludzkiego)” – oznajmia jezuita na portalu Deon.pl

 

No to sięgnijmy do dokumentu do Listu Apostolskiego „Ordinatio Sacerdotalis" św. Jana Pawła II i zobaczmy, jak owo „zawieszenie” wygląda. 

 

"Choć nauka o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom jest zachowywana w niezmiennej i uniwersalnej Tradycji Kościoła i głoszona ze stanowczością przez Urząd Nauczycielski w najnowszych dokumentach, to jednak w naszych czasach w różnych środowiskach uważa się ją za podlegającą dyskusji, a także twierdzi się, że decyzja Kościoła, by nie dopuszczać kobiet do święceń kapłańskich ma walor jedynie dyscyplinarny.

 

Aby zatem usunąć wszelką wątpliwość w sprawie tak wielkiej wagi, która dotyczy samego Boskiego ustanowienia Kościoła, mocą mojego urzędu utwierdzania braci (por. Łk 22,32) oświadczam, że Kościół nie ma żadnej władzy udzielania święceń kapłańskich kobietom oraz że orzeczenie to powinno być przez wszystkich wiernych Kościoła uznane za ostateczne” – napisał św. Jan Paweł II w . 

 

W dokumencie tym zostały użyte atrybuty władzy papieskiej i papieskiej nieomyślności, a choć nie jest to, co podkreślał prefekt Kongregacji Nauki Wiary, orzeczenie ex cathedra, to tak powinno być traktowane. Św. Jan Paweł II dyskusję na temat święceń kobiet zatem ZAKOŃCZYŁ, przypominając, że Kościół nie ma władzy,  by kobietę wyświęcić. Można by nad nią dokonać wszystkich obrządków, nałożyć ręce, a ona i tak nie zostałaby kapłanką. A jezuita albo nie miał czasu, żeby to sprawdzić i jest całkowitym ignorantem albo… kłamał, twierdząc, że było to jedynie zawieszenie dyskusji. Wstyd to dla Deonu i dla zakonu, który ma tak ogromne zasługi dla Kościoła.

 

Tomasz P. Terlikowski

Źródło: MalyDziennik.pl

Komentarze

Zobacz także

MOCNE ŚWIADECTWO! W Holandii ludzie chodzą z demonami, w Polsce z … aniołami! ZOBACZ!

Redakcja malydziennik

Oto ratunek dla Polski! MOCNE! PRZECZYTAJ!

Mamy stać się, jak Bóg – to nie New Age, to…

Redakcja malydziennik
Ładuję....