ARCHIWUM

Politycy tak się starają, a Polacy mają to w… nosie

Ponad 60 proc. Polaków raczej lub w ogóle nie interesuje się polityką; do zbiorowej wyobraźni przemawia przede wszystkim Jarosław Kaczyński, pozostali politycy dla dużej części społeczeństwa pozostają nieznani lub mało wyraziści – podkreśla w sondażu Kantar Public.

W połowie listopada 2016 r. Kantar Public zapytał Polaków o liderów pięciu partii politycznych: Jarosława Kaczyńskiego (PiS), Grzegorza Schetynę (PO), Pawła Kukiza (Kukiz’15), Ryszarda Petru (Nowoczesna) oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL).

 

Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie czy dana cecha – patriota, silny lider, uczciwy, inspirujący, kompetentny, wzór do naśladowania, mało sympatyczny, lekkomyślny, nierozsądny – pasuje do wskazanego polityka czy też nie.

 

"Najmniej +problematycznym+ liderem okazał się być Jarosław Kaczyński. +Tylko+ 17 proc. społeczeństwa nie przypisuje mu żadnej z dziewięciu cech, która by go opisywała. Największe trudności w ocenie pojawiają się przy liderze PSL. Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi nie przypisało żadnej cechy aż 64 proc. Polaków. Może to oznaczać, że lider tej partii jest albo mało znany/słabo rozpoznawalny, albo też zbyt mało wyrazisty, jeśli chodzi o analizowane cechy osobowości" – wskazał Kantar Public w sondażu, którego wyniki w czwartek otrzymała PAP.

 

37 proc. Polaków ma problemy z oceną Schetyny oraz Petru, natomiast 28 proc. z oceną Pawła Kukiza. Oznacza to, że również oni dla wielu Polaków są trudni do oceny – podkreślono.

 

W odniesieniu do prawie wszystkich polityków (poza Schetyną) połowa lub więcej osób uważa ich za patriotów. Tylko w przypadku Kaczyńskiego większość uważa go za silnego – aczkolwiek mało sympatycznego – lidera.

 

Co najmniej połowa Polaków postrzega Kaczyńskiego jako silnego lidera (58 proc.), mało sympatyczną osobę (51 proc.) i patriotę (49 proc.). W gronie pięciu liderów partii politycznych Kaczyński jest politykiem, którego opisanie przysporzyło respondentom najmniej trudności.

 

Pozostali politycy jawią się jako mniej wyraziści. Dla 45 proc. Polaków Kukiz jest patriotą, a jedna trzecia badanych sądzi, że jest on uczciwy (33 proc.). Niemal tyle samo osób (32 proc.) jest przeciwnego zdania. Lider Kukiz’15 jest dla jednej trzeciej badanych również lekkomyślny (33 proc.). Przeciwnego zdania jest 43 proc. badanych.

 

W opinii Polaków trzema najczęściej pasującymi określeniami do szefa Nowoczesnej jest: silny lider (32 proc.), kompetentny (31 proc.) i patriota (30 proc.). Odsetek respondentów nie zgadzających się z tymi opiniami wynosi odpowiednio – 34 proc., 35 proc. i 31 proc.

 

Choć cecha "mało sympatyczny" jest pierwszą w rankingu dziewięciu określeń, jakie najchętniej Polacy przypisaliby Schetynie, to grupa osób, która ma przeciwny pogląd jest liczniejsza – 37 proc. ("nie") wobec 32 proc. ("tak"). Dla 28 proc. Polaków Schetyna jest patriotą, a dla 35 proc. nie jest, dla 25 proc. badanych jest kompetentny, a dla 41 proc. nie jest.

 

Najmniej zdecydowane poglądy Polacy mają na temat lidera PSL. Mało osób kojarzy go z konkretnymi cechami, najczęściej udzielaną odpowiedzią jest "nie wiem/trudno powiedzieć".

 

Zarówno Kaczyński, Kukiz, Petru, jak i Schetyna zdecydowanie nie są postrzegani jako osoby inspirujące, czy stanowiące wzór do naśladowania. Szef PiS dla prawie połowy Polaków (47 proc.) nie należy do osób lekkomyślnych. Ponad połowa (51 proc.) ankietowanych nie uznałaby za kogoś mało sympatycznego Kukiza, a Petru za nierozsądnego (45 proc.). Według 46 proc. Polaków "silny lider" to nieadekwatne określenie do scharakteryzowania Schetyny. Władysław Kosiniak-Kamysz najczęściej nie jest postrzegany jako nierozsądny, lekkomyślny, czy mało sympatyczny.

 

Jak podkreśla Joanna Skrzyńska z Kantar Public znajomość liderów partyjnych to oczywistość dla osób, które na co dzień śledzą serwisy informacyjne. "Okazuje się jednak, że nie jest to wiedza powszechna wśród ogółu społeczeństwa. Polacy od dłuższego czasu dystansują się od polityki; z naszych badań wynika, że ponad 60 proc. z nich raczej lub w ogóle nie interesuje się tą tematyką. Na ten moment do zbiorowej wyobraźni przemawia przede wszystkim Jarosław Kaczyński, pozostali politycy dla dużej części społeczeństwa pozostają nieznani lub mało wyraziści" – podsumowuje Skrzyńska.

 

Kantar Public (dawniej TNS Polska) przeprowadził sondaż w dniach 12–17 listopada 2016 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1066 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.(PAP)

 

Źródło: PAP

Komentarze

Zobacz także

Typowa sytuacja: lewacy zwalczają Kościół, ale zasłaniają się Franciszkiem. A w kraju kryzys humanitarny, gospodarczy i polityczny

Redakcja malydziennik

Posłowie PiS celnie do Petru: Przeproś żonę!

Redakcja malydziennik

Komisja Europejska właśnie zlikwidowała Wspólnotę Europejską. I uznała, że akt solidarności to zarażanie innych swoimi chorobami

Redakcja malydziennik
Ładuję....