ARCHIWUM

Polacy mówią stanowcze NIE dla opuszczenia UE! SONDAŻ!

84 proc. badanych popiera członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Przeciwnego zdania jest 10 proc. respondentów, 6 proc. to niezdecydowani – wynika z sondażu CBOS przesłanego w czwartek PAP.

W sondażu CBOS zwrócono uwagę, że podobnie jak we wcześniejszych pomiarach, zdecydowana większość badanych (84 proc.) popiera przynależność Polski do Unii Europejskiej, a w ciągu ostatnich dziesięciu lat odsetek zwolenników obecności w UE ani razu nie spadł poniżej 70 proc. Sondażownia podkreśliła, że od końca 2013 roku utrzymuje się na poziomie powyżej 80 proc.

 

Z badania wynika, że prounijne nastawienie dominuje we wszystkich grupach społeczno-demograficznych, przy czym stosunkowo najbardziej sceptyczni są rolnicy. 31 proc. z nich jest przeciwnych członkostwu Polski w UE. W sondażu zauważono jednak, że to właśnie rolnicy najczęściej korzystają z pieniędzy unijnych (76 proc). Wyróżniającą się grupą są też uczniowie i studenci – 27 proc. zadeklarowało, że uczestniczyło w przeszłości w projekcie finansowanym ze środków UE.

 

51 proc. badanych uważa, że Polska otrzymuje z UE więcej pieniędzy niż do niej wpłaca. 12 proc. respondentów twierdzi, że jest odwrotnie, a 9 proc., że bilans jest zerowy. Zdania w tej kwestii nie ma 28 proc. badanych.

 

W sondażu CBOS podkreślono, iż wśród badanych dominuje opinia, że Polska dobrze radzi sobie z wykorzystywaniem unijnej pomocy – uważa tak 70 proc. respondentów. Przeciwnego zdania jest 20 proc., 10 proc. nie potrafiło wyrazić poglądu w tej sprawie.

 

W sondażu zapytano respondentów, gdzie najbardziej jest zauważalna pomoc finansowa UE. 71 proc. respondentów wskazała inwestycje w infrastrukturę transportową, 63 proc. – w rolnictwo i pomoc dla wsi. Około jednej czwartej badanych zauważa dofinansowanie projektów z dziedziny infrastruktury komunalnej (27 proc.) i ochrony środowiska (26 proc.) oraz wsparcia dla firm i przedsiębiorców (24 proc.).

 

CBOS zapytał również badanych, jakie działania są, ich zdaniem, dofinansowane ze środków UE w niewystarczającym stopniu. Respondenci najczęściej wskazywali ochronę zdrowia, szczególnie w skali kraju (55 proc.). 38 proc. ankietowanych uważa, że niedostateczne środki są przeznaczane na przeciwdziałanie bezrobociu i infrastrukturę lokalną.

 

W sondażu zwrócono uwagę, że połowa badanych uważa, iż od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej zmniejszyły się różnice między miastem a wsią, a także między Polską a innymi państwami UE. 41 proc. ankietowanych zauważa zmniejszenie dysproporcji między biedniejszymi a bogatszymi regionami w kraju.

 

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" (317) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 8–19 października 2016 roku na liczącej 937 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: PAP

Komentarze

Zobacz także

ZOBACZ jak Winnickiemu wypada dziecko z wózka ! Udzielał wywiadu, kiedy …

Redakcja malydziennik

"Lech Wałęsa – TW Bolek" w uchwale senatu. Były prezydent jest rozwścieczony!

Redakcja malydziennik

Zniesienie celibatu? To bardzo zły pomysł!

Redakcja malydziennik
Ładuję....