WYDARZENIA

Papież wzywa, by znaleźć nowe modele gospodarki. Mają być oparte na…

Papież Franciszek powiedział w sobotę, że odpowiedzią na "niesprawiedliwość w skali globalnej" powinny być nowe modele gospodarki, oparte na włączaniu ludzi wykluczanych. Mówił o tym uczestnikom forum biznesu "Wyzwanie XXI w. – stworzyć nowy pakt społeczny".

W czasie audiencji w Watykanie dla przedsiębiorców, menedżerów i ekonomistów papież przypomniał o ranach ubogich i uchodźców, o których – dodał – "tak często zapomina społeczeństwo".

 

"Lekceważąc wołanie wielu naszych braci i sióstr w każdej części świata, nie tylko odmawiamy im praw i wartości, które otrzymali od Boga, lecz także mądrości i uniemożliwiamy im ofiarowanie światu ich talentów, ich tradycji i ich kultury – oświadczył.

 

"Takie postawy zwiększają cierpienie ludzi ubogich i tych, którzy znajdują się na marginesie, a my sami stajemy się ubożsi, nie tylko materialnie, lecz także moralnie i duchowo" – ostrzegł Franciszek.

 

Opisując sytuację na świecie, papież podkreślił, że narastają nierówności, a wiele społeczności jest bezpośrednio dotkniętych wojną i ubóstwem oraz przymusową migracją.

 

Konieczne jest "nawrócenie instytucjonalne i osobiste; przemiana serca, która przyznaje pierwszeństwo najgłębszym wyrazom naszego wspólnego człowieczeństwa, naszych kultur, naszych przekonań religijnych i naszych tradycji" – apelował Franciszek.

 

Wyraził przekonanie, że nie chodzi wyłącznie o odnowę gospodarki rynkowej, ale o rozwijanie "poczucia odpowiedzialności lokalnej, a nawet osobistej, tak aby nikt nie był wykluczany".

 

"Odnowa, oczyszczenie i umacnianie solidnych modeli ekonomicznych zależy od naszego osobistego nawrócenia i wielkoduszności wobec potrzebujących" – dodał papież.

 

W obradach forum w Rzymie uczestniczyli menedżerowie firm i korporacji wymienianych w rankingu największych przedsiębiorstw "Fortune 500", przedstawiciele organizacji pozarządowych i naukowcy.

 

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)

Źródło: PAP

Komentarze

Zobacz także

Niemcy miażdżąco oceniają łączenie rodzin uchodźców. Nikt tego nie chce

Redakcja malydziennik

Nieodpowiedzialni rodzice pod wpływem NARKOTYKÓW! 25-letnia matka PCHAŁA wózek z NOWORODKIEM na…

Nie do wiary! Egzotyczny WĄŻ na poznańskich ulicach. Mieszkańcy w SZOKU

Ładuję....