ARCHIWUM

Papież nie ma wątpliwości. To jest największe bluźnierstwo!

Nie ma większego bluźnierstwa od tego, kiedy ktoś posługuje się Bogiem jako poręczycielem swych grzechów i zbrodni, kiedy powołuje się na Niego, by usprawiedliwić mordy, rzezie, niewolnictwo czy wszelkiego rodzaju wyzysk, opresję czy prześladowania jednostek i całych zbiorowości – powiedział Papież podczas spotkania z uczestnikami międzynarodowej konferencji o walce z przemocą popełnianą w imię religii.

Franciszek obszernie nawiązał do przemówienia, które wygłosił na ten sam temat podczas wizyty na islamskim uniwersytecie Al-Azhar w Egipcie.

 

„Bóg kochający życie, nie przestaje kochać człowieka i dlatego nakazuje mu sprzeciwiać się przemocy. Do wypełnienia tego zobowiązani wezwani są, zwłaszcza dzisiaj, religie, ponieważ choć znajdujemy się w obliczu naglącej potrzeby Absolutu, rzeczą nieodzowną jest odrzucenie wszelkiej absolutyzacji, która usprawiedliwia różne formy przemocy. Przemoc bowiem jest zanegowaniem wszelkiej autentycznej religijności. Naszym obowiązkiem jest potępić naruszanie godności człowieka i jego praw, a także demaskować próby usprawiedliwiania jakiejkolwiek formy przemocy w imię religii i potępić to jako bałwochwalcze fałszowanie obrazu Boga” – powiedział Ojciec Święty.

 

Franciszek ostrzegł, że posługiwanie się przemocą w imię Boga dyskredytuje religię i dlatego powinno zostać potępione przez wszystkich, a w szczególności przez ludzi autentycznie religijnych, którzy wiedzą, że Bóg jest jedyni dobrem, miłością, współczuciem, i że w Nim nie ma miejsca na nienawiść, urazy i odwet.

 

„Człowiek religijny wie, że Bóg jest święty i że nikt nie może rościć sobie prawa do powoływania się na Jego imię, by czynić zło. Każdy zwierzchnik religijny jest zobowiązany demaskować wszelkie próby manipulowania Bogiem dla celów, które nie mają nic wspólnego z Bogiem i Jego chwałą. Niestrudzenie trzeba ukazywać, że każde ludzkie życie jest święte, zasługuje na szacunek, uznanie, współczucie, solidarność, bez względu na pochodzenie etniczne, religię, kulturę, orientację ideologiczną czy polityczną. Przynależność do konkretnej religii nie przydaje godności czy dodatkowych uprawnień, podobnie jak nieprzynależność do niej tego nie odbiera ani nie umniejsza” – powiedział Ojciec Święty.

 

Franciszek wezwał na zakończenie do współpracy przywódców politycznych i religijnych, wychowawców i dziennikarzy, aby przestarzegali wszystkich, którzy są kuszeni perwersyjnymi formami religii. Pomoże to również tym, którzy w dobrej wierze szukają Boga, aby mogli spotkać Tego, który wyzwala z lęku, nienawiści i przemocy – dodał Papież.

 

Źródło: Radio Watykańskie

Komentarze

Zobacz także

Gdańsk: Cejrowski posypał feministki solą egzorcyzmowaną! Czy to im pomoże?

Redakcja malydziennik

W naszym kraju działają DZIHADYŚCI! „Istnieją polskie wątki w walce z terroryzmem”

Redakcja malydziennik

Arcybiskup Gądecki bez ogródek: Grzech i zło są w Kościele, ale…

Adam Gaafar
Ładuję....