WYDARZENIA

Oto polski singiel AD 2017. Ma 29 lat, ciągle mieszka z rodzicami i nie myśli o ożenku

Z ostatnio opublikowanych badań wynika, że średnia wieku polskiego singla to 29 lat. Większość mieszka z rodzicami. Jeśli ma partnera, to żyje w związku nieformalnym.

Aż 56 proc. osób stanu wolnego nie ma partnera lub partnerki; co czwarta osoba z tej grupy żyje w konkubinacie (24 proc.), a prawie co piąta (17 proc.), choć pozostaje w związku nieformalnym, nie mieszka ze swoim partnerem lub partnerką – wynika z badań CBOS

 

Według autorów badania, „większość osób pełnoletnich stanu wolnego mieszka ze swoimi rodzicami (58 proc.), pozostali mieszkają oddzielnie (42 proc.), przy czym niemal co czwarty to typowy singiel (23 proc.), natomiast nieznacznie mniejszą liczebnie grupę (19 proc.) stanowią mieszkający bez rodziców, ale w towarzystwie sublokatorów lub innych osób”. 

 

Odsetek dorosłych nieżonatych i niezamężnych mieszkających z rodzicami zmniejszył się w porównaniu z rokiem 2005, natomiast podwoił się odsetek żyjących w pojedynkę oraz mieszkających z osobami innymi niż rodzice. 

 

Większość osób stanu wolnego jest całkowicie niezależna finansowo od swoich rodziców (59 proc.). Według CBOS „pełna niezależność finansowa od rodziców w przypadku osób pełnoletnich stanu wolnego jest tym częstsza, im bardziej zaawansowany wiek tych osób – dotyczy niespełna połowy osób mających od 18 do 24 lat, a wśród mających 45 lat i więcej jest niemal powszechna”. 

 

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich między 1 a 8 czerwca 2017 r. na liczącej 1020 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: rp.pl

Komentarze

Zobacz także

Nie zgodził się na badania prenatalne. Modlił się o zdrowie dziecka. Tego nie wiedzieliście o PRINCIE

Mieli wspólnie cieszyć się z narodzin trojaczków. Niestety, radość zmieniła się w łzy…

Redakcja malydziennik

Posłanka Kukiz`15: Czuję się obrażona jako kobieta!

Ładuję....