ARCHIWUM

Oto niekwestionowany lider rankingu zaufania! Andrzejowi Dudzie ufa niemal 60 proc. Polaków. Kto jeszcze jest na podium?

Prezydent Andrzej Duda cieszy się największym (58 proc.) zaufaniem – wynika z sondażu CBOS. Na kolejnych miejscach są: premier Beata Szydło (53 proc.) oraz Paweł Kukiz (48 proc.). Liderem rankingu nieufności jest szef MON Antoni Macierewicz (58 proc.) oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński (48 proc.) .

CBOS podkreśla, że po odnotowanym w kwietniu wzroście zaufania do prezydenta Dudy, w maju jego oceny powróciły do poziomu z marca i obecnie zaufanie do głowy państwa wyraża 58 proc. badanych. Prezydentowi nie ufa 27 proc.; 12 proc. wyraża obojętność, a 2 proc. nie ma zdania.

 

Drugie miejsce w tej klasyfikacji, z niezbyt dużą stratą do prezydenta, zajmuje premier

Beata Szydło, której ufa 53 proc. ankietowanych. Szefowej rządu nie ufa 32 proc; 12 proc. wyraża obojętność, 2 proc. nie ma zdania.

 

Na trzeciej pozycji, z zaufaniem 48 proc., lokuje się Paweł Kukiz. Nie ufa mu 25 proc., 16 proc. jest obojętnych, 3 proc. nie ma zdania. 7 proc. nie zna lidera Kukiz’15.

 

Czwarte miejsce, tak jak dotychczas, zajmuje minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, któremu ufa 43 proc.; nie ufa mu 36 proc., 14 deklaruje obojętność, 3 proc. nie ma zdania, 3 proc. nie zna ministra.

 

Pierwszą piątkę polityków najczęściej spotykających się z zaufaniem, podobnie jak miesiąc temu, zamyka wicepremier i szef resortów finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki (40 proc.). Wicepremierowi nie ufa 19 proc., 14 jest wobec niego obojętnych, 4 proc. nie ma zdania, a 24 proc. go nie zna.

 

Mniejszym zaufaniem cieszy się dobrze oceniana przez ankietowanych minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska (37 proc.). Nie ufa jej 14 proc., 11 proc. deklaruje obojętność, 3 proc. nie ma zdania, a 35 proc. nie zna pani minister.

 

Z zaufaniem mniej więcej jednej trzeciej ankietowanych, lokują się: wicepremier i minister

nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin (34 proc. zaufania), lider PSL Władysław

Kosiniak-Kamysz (33 proc.) oraz szef MSWiA Mariusz Błaszczak (32 proc.). Gowinowi nie ufa 24 proc, obojętność wskazuje 22 proc., 4 proc. nie ma zdania, 15 proc. nie zna wicepremiera.

Prezesowi PSL nie ufa 12 proc., 15 proc. jest obojętnych, 3 proc. nie ma zdania, a 36 proc. go nie zna. Mariuszowi Błaszczakowi nie ufa 30 proc, 15 proc. jest obojętnych, 4 proc. nie ma zdania, a 20 proc. nie zna szefa MSWiA.

 

Zaufaniem 28 proc. cieszą się minister edukacji narodowej Anna Zalewska (nie ufa jej 27 proc., 12 wyraża obojętność, 3 proc. nie ma zdania, a 30 proc. nie zna szefowej MEN). Szefowi MSZ Witoldowi Waszczykowskiemu ufa 27 proc., nie ufa 33 proc., 12 deklaruje obojętność, 4 proc. nie ma zdania, a 24 proc. go nie zna.

 

Po 25 proc. głosów zaufania zbierają: wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński (20 proc. nieufności, 16 proc. – wskazań obojętności, 4 proc. nie ma zdania, 36 proc. nie zna wicepremiera) oraz marszałek Sejmu Marek Kuchciński (24 proc. nieufności, 15 proc. obojętność, 3 proc. nie ma zdania, a 33 proc. go nie zna). Marszałek Senatu Stanisław Karczewski cieszy się 22 proc. zaufaniem, 14 proc. mu nie ufa, 14 proc. deklaruje obojętność, 5 proc. nie ma zdania, a 46 proc. nie zna marszałka izby wyższej.

 

Politykiem traktowanym z największą nieufnością przez Polaków jest niezmiennie szef MON Antoni Macierewicz – podkreśla CBOS. Trzeci miesiąc z rzędu nieufność w stosunku do tego polityka utrzymuje się na bardzo wysokim, wyraźnie wyższym niż wcześniej poziomie. Brak zaufania do Antoniego Macierewicza wyraża obecnie 58 proc. ankietowanych, a więc dokładnie tyle samo, ile miesiąc temu i minimalnie mniej niż w marcu, kiedy to krytycyzm wobec niego osiągnął nienotowany w tej kadencji poziom (60 proc.). Ministrowi ufa 25 proc., 10 proc. deklaruje obojętność, 3 proc. nie ma zdania, a 4 proc. nie zna szefa MON.

 

Drugie miejsce na liście polityków najczęściej budzących nieufność zajmuje prezes PiS Jarosław Kaczyński. Nie ufa mu 48 proc. badanych. Prezes PiS cieszy się 36 proc. zaufaniem, 13 proc. jest wobec niego obojętnych, 2 proc. nie ma zdania, 1 proc. go nie zna.

 

Częściej niż inni z brakiem zaufania ze strony badanych spotykają się także główni przedstawiciele opozycji parlamentarnej. Szefowi Nowoczesnej Ryszardowi Petru nie ufa 43 proc. (23 proc. zaufania, 19 proc. obojętności, 3 proc. nie ma zdania, 12 proc. Petru nie zna); przewodniczącemu PO Grzegorzowi Schetynie nie ufa 40 proc. (30 proc. zaufania, 19 proc. obojętności, 3 proc nie ma zdania, 8 proc. nie zna go).

 

Spośród pozostałych polityków posłanka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer cieszy się 23 proc. zaufaniem i 19 proc. nieufnością; 13 proc. jest obojętnych, 3 proc. nie ma zdania, a 42 proc. jej nie zna. Szef klubu PO Sławomir Neumann cieszy się zaufaniem 21 proc.; nie ufa mu 18 proc., 15 proc, jest obojętnych, 4 proc. nie ma zdania, 42 proc. go nie zna.

 

Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz’15) cieszy się zaufaniem 20 proc., nie ufa mu 9 proc., 14 proc. wyraża obojętność, 4 proc. nie ma zdania, 53 proc. go nie zna. Ministrowi zdrowia Konstantemu Radziwiłłowi ufa 19 proc. nie ufa 24 proc., 14 proc. wyraża obojętność, 3 proc. nie ma zdania, 40 proc. go nie zna.

 

Minister środowiska Jan Szyszko cieszy się zaufaniem 17 proc., 31 proc. mu nie ufa, 12 proc. deklaruje obojętność, 3 proc. nie ma zdania, a 37 proc. go nie zna. Szefowi SLD Włodzimierzowi Czarzastemu ufa 16 proc., 19 proc. mu nie ufa, 21 proc. wyraża obojętność, 4 proc. nie ma zdania, a 40 proc. go nie zna.

 

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (324) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich

(face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5–14 maja 2017 roku na liczącej 1034 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)

 

Źródło: PAP

Komentarze

Zobacz także

A jednak stosunek do „Amoris laetitia”? Kardynał od skandalu seksualnego ma się świetnie, a poleciał obrońca ortodoksji!

Redakcja malydziennik

SZOKUJĄCE nagranie! Wałęsa prosi Macierewicza o … swoją teczkę! ZOBACZ!

Redakcja malydziennik

O czym chciało dyskutować 58 posłów PiS. I za głosowanie przeciw czemu wyrzucono trzech posłów PO. Takiego syfu dawno nie było

Redakcja malydziennik
Ładuję....