CYWILIZACJA

OTO mocna krytyka … teorii ewolucji!

OBROŃCY TEORII EWOLUCJI NARZUCAJĄ ROZMÓWCOM NARRACJĘ, W KTÓREJ PO JEDNEJ STRONIE USTAWIA SIĘ ŚWIAT NAUKI, A PO DRUGIEJ – CHRZEŚCIJAŃSKI CIEMNOGRÓD. NIECHĘTNIE PRZYZNAJĄ, ŻE PRZECIWKO EWOLUCJI WYPOWIADAJĄ SIĘ TAKŻE ŻYDZI, MUZUŁMANIE I WYZNAWCY KRISZNY.

Fragment książki wydawnictwa Fronda i wydawnictwa Giertych „Ewolucja, dewolucja, nauka” autorstwa Macieja Giertycha

 

Protestanci

 

Najaktywniejsze środowiska antyewolucyjne to protestanckie, głównie anglikańskie. W USA w 1970 r. Henry M. Morris zorganizował Ośrodek Badań Naukowych nad Stworzeniem (Creation Science Research Center) przy Christian Heritage College w San Diego, Kalifornia.

 

 

Potem ośrodek przekształcono w Instytut do Badań nadStworzeniem (The Institute for Creation Research – ICR ). W latach80. ICR zerwał związek, z tą uczelnią by odciąć się od inspiracjireligijnych w swoich badaniach rozumianych jako czysto naukowe.Badania te jednak stale nawiązują do biblijnej wersji stworzeniai w sposób ewidentny promują religijną wersję interpretacji zjawiskprzyrodniczych. W 2007 r. ICR przeniósł się do Dallas w Teksasie. Od1981 r. ICR jest uczelnią uprawnioną do nadawania stopni naukowych.Z uprawnieniem tym były różne kłopoty, aż je w końcu utraconow 2010 r. z powodu krytyki ewolucjonizmu. Wówczas powołano SzkołęApologetyki Biblijnej, teraz już jawnie wyznaniową uczelnię, która niepotrzebuje akredytacji państwowej.

 

Przy ICR działa Stowarzyszenie do Badań nad Stworzeniem (CreationResearch Society). Związane z ICR wydawnictwo (Creation-LifePublishers) wydaje książki produkowane w Instytucie. Wychodzi takżemiesięcznik pt. „Acts and Facts”. Główne nazwiska związane z ICRoprócz Morrisa i jego synów John D. i Henry III: to Duane Gish, StevenA. Austin (badacz wybuchu Góry Św. Heleny), Ken Ham (organizatorseminariów „Back to genesis” i „Anwsers in Genesis”) i inni.W Australii, w Adelajdzie powstało w 1977 r. StowarzyszenieNauki o Stworzeniu (Creation Science Association – CSA). W 1978 r.dr Carl Wieland rozpoczął wydawanie kwartalnika „Ex Nihilo”,później przemianowanego na „Creation” (Stworzenie), który dzisiaj jest najważniejszym na świecie popularnym magazynem kreacjonistycznym – z tematyką naukową i religijną. Bardziejnaukowe podejście ma „Journal of Creation” (pierwotnie „Ex Nihilo” Technical Journal) wydawane przez to samo środowisko od 1984 r. CSA działało w Nowej Zelandii, Kanadzie, Afryce Południowej, USA i Anglii. Po pewnym czasie działalność w USA i Anglii połączyła się z programem „Anwsers in Genesis” Kena Hama, a pozostali przemianowali się na Międzynarodówkę Misji o Stworzeniu (Creation Ministries International – CMI), otwierając także swe biura w USA i Anglii. Główna działalność CMI to promocja tych dwóch periodykówi badań naukowych je zasilających.

 

Innym protestanckim ośrodkiem w USA jest Ośrodek Naukowego Kreacjonizmu (Centre for Scientific Creation) w Phoenix, Arizona. Tu główną postacią jest Walt Brown, autor książki pt. In the Beginning (Na początku …), świetnie udokumentowanej, która już miała 8 kolejnych edycji i jest doskonałym streszczeniem wszystkich badań naukowych kwestionujących ewolucję. Książka ta jest dostępna za darmo w Internecie i może być kopiowana (http://www.creationscience.com). Zawiera ona liczne odniesienia do Biblii. W Polsce seryjnie wydało ją Polskie Towarzystwo Kreacjonistyczne w swym magazynie „Na początku…”

Darwinizm to nie nauka, skończy się jak marksizm!

 

Polskie Towarzystwo Kreacjonistyczne – PTK założył w 1993 r. prof. Mieczysław Pajewski z UMCS. Pisuje on w „Duchu Czasów”, piśmie Kościoła Chrześcijan Dnia Sobotniego. Do PTK należą członkowie różnych wyznań, również katolicy. Obecnie główny działacz to dr Eugeniusz Moczydłowski.

 

Prawosławni

 

Ogólnie kościoły prawosławne stoją mocno na gruncie kreacjonizmu. Raport między-prawosławnej konsultacji, któraobyła się w Sofii, w Bułgarii, w październiku 1987 wyraźnie

 

stoi na stanowisku kreacjonistycznym, zgodnym z nauczaniem Ojców Kościoła (http://www.goarch.org/ourfaith/ourfaith8050).W tym samym duchu jest książka mnicha prawosławnego ojcaSerafima Rose pt. Genesis, Creation and Early Man (KsięgaRodzaju, stworzenie i wczesny człowiek). Autor (1934-1982) należałdo Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Pisał w swojej pustelniw Kalifornii. Obecnie jego książki cieszą się dużym powodzeniemw Rosji. Jednak prawosławni w Ameryce skłaniają się kuteistycznemu ewolucjonizmowi.

 

Muzułmanie

 

Turek Adnan Oktar, znany pod pseudonimem Harun Yahya, to islamski kreacjonista. Uważa on, że ewolucja jest bezpośredniopołączona ze złem pochodzącym z materializmu, komunizmu,nazizmu i buddyzmu. Większość jego antyewolucyjnych twierdzeńjest zgodna z poglądami kreacjonistów chrześcijańskich. Oktar jest też autorem wielu kreacjonistycznych książek, filmów i stron internetowych www.evolutiondeceit.com i www.harunyahya.com, na których promuje informacje o kłamstwie teorii ewolucji. Najbardziej znaną pracą jest Atlas of Creation,ogromnych rozmiarów księga zawierająca piękne zdjęcia różnychform kopalnych, zaraz obok współczesnych zwierząt i ich szkieletów.Dowodzi, że w różnych warstwach kopalnych znajdujemy istoty do dziś żyjące i niczym się od nich nie różniące. Pierwszy tom tego atlasu po angielsku został rozesłany do wielu tysięcy szkół i osób. Podobno są też wersje: turecka, niemiecka, francuska, włoska, rosyjska, chińska, urdu i hindi. Jest to tak pięknie wydane dzieło, że zapewne nikt tego nie wyrzuci. Leżą więcte księgi w różnych bibliotekach, promując islamskie spojrzeniena kwestię stworzenia. Niewątpliwie tak kosztowne rozdawnictwowsparte było przez jakąś islamską akcję misyjną.

 

W 1990 r. Oktar założył Fundację do Badań Naukowych (BilimAraştırma Vakfı – BAV), która zajmuje się organizowaniemkonferencji na temat kreacjonizmu w Turcji i różnych krajach świata.Przy okazji jest to promocja Islamu. Publikacje BAV są dostępnew różnych islamskich księgarniach świata. W wyniku intensywnejakcji promocyjnej BAV zdołał przywrócić wiarę w stworzenie wśródtureckich elit.

 

Żydzi

 

Wspomniano już prof. Lee M. Spetnera. Jest to amerykański Żyd, kierownik badań w firmie Redoxia Israel Ltd. Wykładał na kilku uczelniach m.in. w Instytucie Weizmanna w Rehovot, w Izraelu. Uchodzi za czołowego „żydowskiego kreacjonistę”. Jest on autoremksiążki pt. Not by Chance, Shattering the Modern Theory of(Nie przez przypadek; rozbijanie współczesnej teorii ewolucji).

 

Katolicy

 

W świecie katolickim działa Ośrodek Kolbiański do Badańnad Stworzeniem (The Kolbe Centre for the Study of Creation)z siedzibą w Mt. Jackson, VA, USA. Ośrodek głównie zajmujesię głoszeniem antyewolucyjnych referatów po parafiach i nainnych spotkaniach wedle zamówień. Prowadzi też ciekawą stronę internetową (http://www.kolbecenter.org/). Głównym działaczem i referentem jest Hugh Owen.

 

W Anglii działa Towarzystwo Pochodzenia Światła (DaylightOrigins Society ) z siedzibą w St. Albans. Towarzystwo to wydaje skromny antyewolucyjny kwartalnik pt. „Daylight”. Redaktorem jest Anthony Nevard.

 

W Niemczech jest prywatna Akademia Gustav-Sieverth zlokalizowana w Szwarcwaldzie, która stoi na stanowisku antyewolucyjnym. W 2009 r. zorganizowała tygodniowe seminarium na ten temat. Akademią kieruje prof. Alma von Stockhausen. W Lichtensteinie jest Internationale Akademie für Philosophie, której rektor, filozof, prof. Josef Seifert to zdecydowany przeciwnik teorii ewolucji. Wykłada on także w Santiago, Chile.

 

Niestety, większość środowisk katolickich stoi na gruncieewolucjonizmu teistycznego, czyli uznają ewolucję, aleuważają, że Pan Bóg nią sterował.

Źródło: Wydawnictwo Fronda

Komentarze

Zobacz także

To wcale nie jest rysunek w Paint'cie, ale RZECZYWISTA trasa przelotu!

Redakcja malydziennik

Ogromny pożar statku! Nie żyją…

Adam Gaafar

Przygotuj się na prawdziwe … gradobicie! Już w weekend! Zobacz gdzie!

Ładuję....