RELIGIA

Oto konkretne wymagania Papieża. Zobacz, jaką postawę winien zająć katolik w kwestii uchodźców

„Pan Bóg powierza macierzyńskiej miłości Kościoła każdą osobę ludzką zmuszoną do opuszczenia swej ojczyzny w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Troska taka musi być wyrażona w sposób konkretny na każdym etapie doświadczenia migracyjnego: od wyruszenia w drogę, od początku do końca” – czytamy w opublikowanym dziś papieskim orędziu na przyszłoroczny Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Będzie on obchodzony 14 stycznia.

Franciszek przypomina o swym szczególnym zaniepokojeniu smutną sytuacją migrantów i uchodźców, czemu wielokrotnie dawał wyraz. Świadczy o tym również powołanie specjalnej zajmującej się tym sekcji w ramach nowej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego. Papież podkreśla, że każdy według swych możliwości powinien wielkodusznie, skwapliwie, mądrze i dalekowzrocznie odpowiadać na liczne wyzwania, jakie stawia współczesna migracja.

 

„Przyjmować, chronić, promować i integrować” – te cztery czasowniki, które stanowią hasło przyszłorocznego Dnia Migranta i Uchodźcy, powinny, zdaniem Papieża, określać naszą postawę. Odnosząc się do każdego z nich osobno, Franciszek obszernie przedstawia swe poglądy na to, w jaki sposób należy reagować na masowy napływ migrantów.

 

Papież nie ogranicza się do przypomnienia ogólnych zasad, lecz dyktuje państwom konkretne rozwiązania. I tak na przykład, „przyjęcie oznacza przede wszystkim zapewnienie imigrantom i uchodźcom szerszych możliwości bezpiecznego i legalnego wjazdu do krajów przeznaczenia. W związku z tym pożądany jest konkretny wysiłek, by zwiększyć i uprościć przyznawanie wiz humanitarnych oraz w celu łączenia rodzin”. Franciszek apeluje też o otwieranie tak zwanych korytarzy humanitarnych i zapewnienie odpowiedniego zakwaterowania. Sprzeciwia się kolektywnym i arbitralnym wydaleniom, zwłaszcza do krajów, które nie gwarantują poszanowania podstawowych praw. Podkreśla, że bezpieczeństwo osoby należy zawsze przedkładać nad bezpieczeństwo narodowe.

 

Mówiąc z kolei o ochronie, Franciszek pisze między innymi o potrzebie zapewnienia przybyszom minimalnego realnego utrzymania, swobody poruszania i dostępu do środków telekomunikacji. Szczególną uwagę Papież poświęca opiece nad nieletnimi migrantami. „Respektując powszechne prawo do obywatelstwa, powinno być ono uznane i odpowiednio poświadczone wszystkim chłopcom i dziewczętom w chwili urodzenia” – czytamy w Orędziu.

 

W kolejnej jego części, dotyczącej promocji migrantów i uchodźców, Franciszek pisze między innym o ułatwianiu łączenia rodzin, w tym dziadków, rodzeństwa i wnuków. Domaga się poszanowania swobody wyznania oraz integracji społecznej i zawodowej, „zapewniając wszystkim – w tym osobom ubiegającym się o azyl – możliwość pracy, kursów językowych i aktywności obywatelskiej, a także odpowiedniej informacji w ich językach ojczystych”.

 

Na zakończenie, mówiąc o integracji przybyszów, Papież pisze o ubogaceniu międzykulturowym. Zastrzega, że integracja nie może być asymilacją, prowadzącą do zniszczenia własnej tożsamości kulturowej. W tym kontekście Franciszek apeluje o przyznawanie migrantom i uchodźcom obywatelstwa, niezależnie od wymogów ekonomicznych i językowych.

Źródło: Radio Watykańskie

Komentarze

Zobacz także

„To głupota” i „uleganie bożkom". Papież opowiada historię kobiety, która dokonała aborcji, bo… NIEWIARYGODNE!

Redakcja malydziennik

Biskupi ze Śląska przygotowali wiele zmian dla swoich wiernych. Zobacz jakie!

Redakcja malydziennik

Papież Franciszek zawładnął Twitterem! Jego konto ma kilkadziesiąt MILIONÓW obserwujących!

Redakcja malydziennik
Ładuję....