CYWILIZACJA

Oto jak Czeczeni kiwają Polskie władze! Najpierw błagają o azyl, a potem nogi zapas!

W rejonie dawnego przejścia granicznego Zwardoń-Skalite, 30 sierpnia br., funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej z Bielska-Białej przejęli od strony austriackiej 25 cudzoziemców, z których większość wcześniej starała się w Polsce o ochronę międzynarodową.

Wśród przekazanych obcokrajowców było dwadzieścioro dwoje Rosjan narodowości czeczeńskiej, Białorusin, Gruzin oraz Hindus. Obcokrajowcy próbowali uzyskać w Austrii ochronę międzynarodową, lecz już wcześniej starali się o taką ochronę lub o pobyt na terytorium naszego kraju. Cudzoziemcy zostali przyjęci przez Straż Graniczną zgodnie z rozporządzeniem unijnym Dublin III oraz innymi umowami międzynarodowymi, w myśl których zostają oni przekazani do kraju, w którym złożyli pierwsze wnioski o ochronę.

 

W trakcie prowadzonych czynności służbowych wszyscy obywatele Rosji narodowości czeczeńskiej oraz obywatel Gruzji złożyli pisemne wnioski o wznowienie umorzonych przez stronę polską postępowań o ochronę międzynarodową. W stosunku do dwóch pozostałych cudzoziemców, Białorusina i Hindusa, którzy nie złożyli takich wniosków, wszczęte zostały postępowania administracyjne o wydanie decyzji zobowiązujących ich do powrotu.

 

Przekazani obcokrajowcy umieszczeni zostali w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców bądź skierowani do Centralnego Ośrodka Recepcyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

 

Polska powinna bezwzględnie odmawiać Czeczenom jakiegokolwiek azylu. Po pierwsze po drodze przemierzają Białoruś, która może im równie dobrze zaoferować azyl tak samo jak Polska. Po drugie powyższa sytuacja kiedy bez czekania na rozpatrzenie wniosku cwaniaczki biorą nogi za pas, doskonale ilustruje, że Czeczeni nie zasługują na azyl. Takich przekrętów i kpin z polskich władz było już dziesiątki, jak nie setki w ich wykonaniu.

Źródło: strazgraniczna.pl / Mały Dziennik

Komentarze

Zobacz także

Polscy piłkarze pną się na SZCZYT! Tak wysoko jeszcze nigdy nie byliśmy!

Redakcja malydziennik

Zamrożono 14-latkę. Pseudonadzieja uzdrowienia!

Redakcja malydziennik

Czy jest na sali lekarz? Ta kobieta chyba upadła na głowę

Ładuję....