RELIGIA

Oto co Franciszek NAPRAWDĘ myśli o migrantach: "z misyjnego punktu widzenia, współczesne ruchy migracyjne tworzą…"

Wobec masowego napływu migrantów oraz kryzysu polityki migracyjnej Kościół pragnie pozostać wierny swojej misji: a więc „kochać Jezusa Chrystusa, czcić Go i kochać zwłaszcza w ludziach najuboższych i opuszczonych; do nich należą niewątpliwie migranci i uchodźcy” (por. Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2015) – powiedział Papież do dyrektorów krajowych biur duszpasterstwa migrantów, którzy uczestniczą w spotkaniu zorganizowanym przez Komisję Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE).

Franciszek wyraził swoje zaniepokojenie wobec aktów nietoleracji, dyskryminacji czy ksenofobii w różnych częściach Europy często motywowanych nieufnością i lękiem wobec drugiego, innego.

 

„Jeszcze bardziej mnie niepokoi smutna obserwacja, że nasze katolickie wspólnoty w Europie nie są wolne od reakcji obronnych i wykluczających, usprawiedliwianych niezbyt jasno określoną «powinnością moralną» do zachowania tożsamości kulturowej i religijnej. Kościół rozprzestrzenił się na wszystkie kontynenty dzięki «migracji» misjonarzy, którzy byli przekonani o uniwersalności zbawczego przesłania Jezusa Chrystusa, przeznaczonego dla ludzi wszystkich kultur. W historii Kościoła nie brakowało pokus do wykluczenia i izolacjonizmu kulturowego, ale Duch Święty zawsze nam pomagał je przezwyciężać, gwarantując nieustanne otwarcie na innych, które daje możliwość wzrastania i  ubogacania się” – powiedział Ojciec Święty. 

 

Następnie Papież stwierdził, iż masowy napływ migrantów i uchodźców spowodował głęboki dyskomfort, bo zbiegł się z kryzysem ekonomicznym oraz nieprzygotowaniem na to wspólnot, które ich przyjmują. Dyskomfort ten jednak wskazuje także na ograniczenia w procesie jednoczenia się Europy oraz na przeszkody, z którymi trzeba się zmierzyć, promując uniwersalne prawa człowieka.

 

Franciszek wskazał, że w ostatnich latach wiele wspólnot kościelnych w Europie zostało ubogaconych obecnością katolików-migrantów, którzy wnieśli własną pobożność, a także nowy entuzjazm liturgiczny i apostolski.

 

„Z misyjnego punktu widzenia, współczesne ruchy migracyjne tworzą nową «granicę misyjną», okazję do głoszenia Jezusa Chrystusa i Ewangelii bez konieczności opuszczania własnego środowiska, do świadczenia o wierze w miłości i głębokim szacunku do innych tradycji religijnych. Spotkanie z migrantami i uchodźcami innych wyznań i religii jest płodnym terenem do szczerego i ubogacającego rozwoju dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego” – stwierdził Franciszek.

 

W przemówieniu do dyrektorów krajowych biur migracyjnych Papież nawiązał także do orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy na rok 2018, w którym kreśli duszpasterską odpowiedź na wyzwania związane z napływem migrantów.  Wyraża się ona w czterech słowach: przyjmować, chronić, promować i integrować.  

Źródło: Radio Watykańskie

Komentarze

Zobacz także

Na prośbę papieża złożył dymisję. ZOBACZ KTO!

Redakcja malydziennik

Ten kardynał nie potrafi mówić inaczej, jak tylko szczerze: współczesny Kościół to łódź, która nabiera wody!

Redakcja malydziennik

Kościół zawsze będzie „uparty” w kwestii małżeństwa. JASNA deklaracja kardynała

Ładuję....