CYWILIZACJA

O TAKICH rzeczach Franciszek mówi, że są „ideologiczną kolonizacją”. Watykan mocno w ONZ!

Abp Bernardito Auza mówił o tym w Nowym Jorku. Według niego inspiracją dla polityki pomocy międzynarodowej powinno być poszanowanie dla życia, a nie ekonomia nastawiona na zysk.

Komisja Zaludnienia i Rozwoju obradowała o zmianach struktur wieku ludności i zrównoważonym rozwoju. Przedstawiciel Watykanu wykazał, że problemem nie są rodzące się dzieci, tylko niemoralne metody krajów rozwiniętych.

 

„Odpowiedzialność rodzicielstwa i zachowań seksualnych stanowi zawsze wymóg moralny. Natomiast narzucanie kontroli urodzin, zwłaszcza pod pokrywką prawa, podważa indywidualną wolność i odpowiedzialność. Poszanowanie życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci, nawet wobec wielkich wyznań demograficznych, winno zawsze inspirować politykę pomocy międzynarodowej, która trzeba udzielać zgodnie z rzeczywistymi priorytetami kraju ją przyjmującego, a nie według woli narzucanej przez państwa będące dawcami” – mówił stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, abp Bernardito Auza.

 

„Przez całe dziesięciolecia mówienie o wiszącej nad nami bombie przyrostu ludności doprowadziło niektóre rządy do polityki nakłaniającej do stosowania nawet drastycznych środków kontroli urodzeń jako najłatwiejszej odpowiedzi na obawę przed niedostatkiem zasobów i przeludnieniem” – przypomniał watykański dyplomata na forum ONZ. Zwrócił uwagę, że było to zbyt uproszczone. Wprawdzie w niektórych krajach liczba ludności nadal wzrasta, ale w innych się nie zmienia, a gdzie indziej, i to w państwach rozwiniętych, jest jej coraz mniej. Zasoby naszego globu są wystarczające, ale często źle używane i niewłaściwie rozdzielane – podkreślił abp Auza. Wskazał, że świat rozwinięty jest często odpowiedzialny za brak równowagi, zły podział zasobów i niszczenie środowiska, zaś w krajach rozwijających się zdrowemu wzrostowi demograficznemu przeszkadzają niesprawiedliwość i ubóstwo zwiększane przez korupcję, konflikty i inne klęski powodowane prze człowieka. Dlatego konieczne są solidarność, pokój i bezpieczeństwo, a w centrum rozwoju musi stać wartość przynależna każdej osobie ludzkiej – stwierdził przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w ONZ.

Źródło: Radio Watykańskie

Komentarze

Zobacz także

UWAGA! Sztorm Alberto sieje spustoszenie!

NIESAMOWITE! Czuł się samotny po śmierci żony, zdecydował się na…

Redakcja malydziennik

"Kocham tę Kobietę". Tak szczerze o miłości swojego życia Alan Delon jeszcze nie mówił. Zaskoczeni?

Redakcja malydziennik
Ładuję....