POLITYKA

NIESTETY! Spada liczba powołań kapłańskich na całym świecie. Powód?

Na całym świecie obserwujemy nieznaczny spadek liczby powołań; to m. in. wynik zmniejszającej się liczby urodzeń – mówi PAP koordynator Europejskiej Służby dla Powołań, sekretarz Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań ks. Emil Parafiniuk.

7 maja Kościół katolicki obchodzi Niedzielę Dobrego Pasterza, która jest również Światowym Dniem Modlitw o Powołania. Data ta rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego, w tym roku obchodzony pod hasłem "Idźcie i głoście".

 

"Największy deficyt powołań od lat widoczny jest w zgromadzeniach żeńskich. Wydaje się, że wynika to z odbioru społecznego sióstr zakonnych, które postrzegane są jako osoby wykorzystywane w Kościele do posług niższych. Ale nie jest to prawda. Zakon jest przecież miejscem, gdzie kobieta może realizować drogę swojego powołania" – mówi PAP ks. Parafiniuk.

 

Według niego ten negatywny trend mogą odwrócić odbywające się w Polsce w 2016 r. Światowe Dni Młodzieży i wizyta papieża Franciszka. "W trakcie ŚDM w sercach młodych ludzi, którzy przybyli do Polski z całego świata, wydarzyło się dużo dobra. Spotkanie z papieżem możemy nazwać czasem siewu. W ciągu najbliższych kilku lat spodziewamy się, że to ziarno będzie kiełkowało" – powiedział ks. Parafiniuk.

 

Dodał, że polski Kościół podejmuje wiele inicjatyw, które mają zachęcać młodych do kapłaństwa czy do życia w zakonie. "Wspólnoty, seminaria i grupy powołaniowe starają się budować tzw. kulturę powołań, czyli pokazywać pozytywny obraz kapłaństwa wśród młodzieży. Promować to, o czym mówi papież Franciszek – kapłaństwo radosne, w którym jest miejsce na wyrzeczenia ale nie ma miejsca na pasywność. Kapłaństwo, które odważnie wychodzi z murów świątyni"- mówił ks. Parafiniuk.

 

W związku ze Światowym Dniem Modlitw o Powołania odbywać się będą liczne inicjatywy diecezjalne i parafialne. Najważniejszym akcentem Tygodnia Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego ma być Pielgrzymka Rodzin Osób Powołanych i Wspierających Powołania na Jasną Górę, która odbędzie się 13 maja.

 

Specjalnie na 54. Tydzień Modlitw o Powołania Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań (KRDP) przygotowała materiały duszpasterskie, które trafiły do wszystkich parafii w Polsce. "Są one do wykorzystania przez cały rok. Zawierają tekst orędzia papieskiego na tegoroczny Światowy Dniem Modlitw o Powołania, słowo bp. Marka Solarczyka, delegata KEP ds. powołań, zeszyty dla katechetów i opiekunów ministrantów oraz propozycje homilii i nabożeństw, a także statystyki powołaniowe" – poinformował ks. Parafiniuk.

 

Jak podaje KAI, zgodnie z danymi statystycznymi z września 2016 r, najwięcej kandydatów zgłosiło się do Wyższego Seminarium Duchownego w diecezji tarnowskiej – 36. Drugie miejsce zajął Poznań i Katowice, gdzie zgłosiło się ich po 20. Z kolei najmniej chętnych było w diecezji zamojsko-lubaczowskiej, sosnowieckiej, gnieźnieńskiej, elbląskiej i bydgoskiej.

 

Wśród męskich instytutów życia konsekrowanego największym zainteresowaniem cieszył się zakon franciszkanów, gdzie zgłosiło się 30 kandydatów i zakon dominikanów, gdzie było 27 chętnych do postulatu, a także franciszkanie konwentualni z 24 kandydatami. Nieco mniej w ub. roku mieli kapucyni (19) oraz jezuici salezjanie (po 18). Łącznie w Polsce jest 1633 zakonników, w tym na pierwszym roku formacji 181, zaś w nowicjacie 234.

 

W zgromadzeniach żeńskich czynnych jest w Polsce 18 tys. 195 sióstr, w 104 instytutach. W roku ubiegłym do postulatu zgłosiło się 211 kandydatek, zaś formację w nowicjacie kontynuuje 220. W Polsce są też 83 żeńskie klasztory kontemplacyjne należące do 13 rodzin zakonnych. Żyją w nich 1303 mniszki, w tym najwięcej u karmelitanek (28 domów), bernardynek (9 domów) oraz klarysek od Wieczystej Adoracji (8 domów). Choć ogólna liczba sióstr z roku na rok systematycznie maleje, to jednak widoczny jest wzrost liczby kandydatek. W 2012 r. w postulacie było ich 24, podczas gdy w roku ubiegłym zgłosiło się 40. Podobnie jest na etapie nowicjatu, gdzie w roku 2012 liczba mniszek wynosiła 40, zaś w 2016 formację kontynuowało 46. (PAP)

Źródło:

Komentarze

Zobacz także

JEŚLI jesteś gejem, nie MARTW SIĘ! Jest szansa na UZDROWIENIE! POSŁUCHAJ NAWRÓCONEGO GEJA!

Redakcja malydziennik

Chiny zaatakowały USA! Wojna!

Redakcja malydziennik

USA zaatakuje Koreę Płn.?

Redakcja malydziennik
Ładuję....