RELIGIA

„Nieraz przeważyła pewna przeciętność, płytkość i banalność" – papież wzywa, aby muzyka liturgiczna była znów PIĘKNĄ

Papież Franciszek spotkał się z muzykami z całego świata. Przypomniał, że Konstytucja o liturgii była pierwszym dokumentem Soboru Watykańskiego II – wiernym trudno było uczestniczyć w liturgii, której nie rozumieli. Wśród instrukcji Konstytucji była to o muzyce kościelnej.

Ojciec Święty przypomniał, że śpiew liturgiczny pozwala na radośniejsze przeżywanie liturgii. Dodał także, że „podniosłość liturgicznej czynności zależy nie tyle od bardziej ozdobnej formy muzycznej czy wspaniałości ceremonii, ile raczej od godnego i pobożnego odprawiania.”

 

„Chodzi z jednej strony o to, by zachować i docenić bogate, wielokształtne dziedzictwo odziedziczone z przeszłości, wykorzystując je obecnie z równowagą i unikając ryzyka wizji nostalgicznej czy «archeologiczne». Z drugiej strony konieczne jest sprawiać, żeby muzyka sakralna i śpiew liturgiczny były w pełni «inkulturowane» w aktualne języki muzyczne i artystyczne. Muszą one być w stanie wcielić i przekazać Słowo Boże w śpiewach, dźwiękach, współbrzmieniach, które wzbudzą u ludzi nam współczesnych drganie serca. Wytworzą również właściwą atmosferę emocjonalną, która będzie prowadzić do wiary i wzbudzi otwarcie oraz pełny udział w celebrowanym misterium” – powiedział Papież.

 

Franciszek przyznał, że nowoczesność niesie ze sobą możliwości, ale też problemy. Wprowadzenie języków narodowych, a następnie współczesnych tekstów doprowadziło do szeregu problemów jeżeli chodzi o język, formę i gatunki muzyczne.

 

 

„Nieraz przeważyła pewna przeciętność, płytkość i banalność, ze szkodą dla piękna i siły wyrazu celebracji liturgicznych. Dlatego osoby zaangażowane na tym polu – muzycy i kompozytorzy, dyrygenci i chórzyści w «scholach cantorum», animatorzy liturgii – mogą dać cenny wkład w odnowę, przede wszystkim jakościową, muzyki sakralnej i śpiewu liturgicznego. W tym celu trzeba promować odpowiednią formację muzyczną, także tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa. Należy to prowadzić w dialogu z nurtami muzycznymi naszych czasów, z wymogami różnych obszarów kulturowych i w postawie ekumenicznej” – zauważył Franciszek.

 

Międzynarodowy kongres „Muzyka a Kościół: Kult a kultura w 50 lat od «Musicam sacram»”. Zorganizowały go Papieska Rada ds. Kultury i Kongregacja Edukacji Katolickiej przy współpracy z Papieskim Instytutem Muzyki Sakralnej i z Papieskim Instytutem Liturgicznym dokładnie w pół wieku od wydania posoborowej instrukcji o muzyce sakralnej z 5 marca 1967 r.

Źródło: Radio Watykańskie

Komentarze

Zobacz także

Bp Bronakowski grzmi: przez TO cierpią miliony!

Redakcja malydziennik

ZOBACZ co się dzieje, jak zaczniesz praktykować okultyzm!

Głos proroka Apokalipsy. „Zatrzymajcie się w imię Boga (…) Byłoby lepiej dla Was, gdyby kamień młyński zawieszono wam u szyi i wrzucono was w morze”

Ładuję....