CYWILIZACJA

Nielegalni imigranci nieustannie szturmują nasze granice!

Nie ma praktycznie dnia, żeby polska Straż Graniczna nie informowała o kolejnych przypadkach zatrzymanych cudzoziemców. Po skutecznej blokadzie granic przeprowadzonej przez kraje bałkańskie, muzułmańscy imigranci próbują forsować Polskę. Na szczęście nasze służby mundurowe świetnie radzą sobie z bezczelnymi oszustami.

Dwóch obywateli Egiptu, którzy nielegalnie wjechali na terytorium Polski i usiłowali dostać się do Niemiec, zatrzymali funkcjonariusze z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Oprócz cudzoziemców zatrzymano także przewożącego ich Polaka.

Cudzoziemcy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów. Funkcjonariusze ustalili, że na terytorium naszego kraju  imigranci wjechali nielegalnie i próbowali dostać się do Niemiec.

Jeden z cudzoziemców przyznał się do zarzucanych mu czynów i poddał dobrowolnie karze jednego miesiąca pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok próby. Do czasu zakończenia postępowania karnego i administracyjnego, mającego na celu zobowiązanie cudzoziemców do powrotu, mężczyźni, zgodnie z decyzją Sądu Rejonowego w Słubicach przebywać będą w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.

Funkcjonariusze SG zatrzymali także kierowcę za pomocnictwo w usiłowaniu nielegalnego przekroczenia granicy. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Słubicach.

W środę, 9 sierpnia, w wyniku kontroli legalności pobytu cudzoziemców, przeprowadzonej na terenie lotniska w Modlinie, funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali dwóch obywateli Syrii, którzy posługiwali się bułgarskimi dokumentami.

Do zatrzymania mężczyzn doszło po przylocie samolotu z Aten. Rutynową kontrolą objęto 16 cudzoziemców, a wśród nich dwóch podróżnych legitymujących się bułgarskimi dowodami osobistymi. Wprawdzie dokumenty nie nosiły oznak sfałszowania, za to wizerunki widniejące na fotografiach zamieszczonych w dokumencie nie odpowiadały wizerunkom osób posługujących się nimi. Po sprawdzeniu dokumentów w dostępnych bazach danych okazało się, że jeden z dowodów figurował w systemach jako dokument utracony.

Ustalono, że obaj cudzoziemcy są obywatelami Syrii. Ponieważ do Polski chcieli wjechać podstępem, posługując się dokumentami stwierdzającymi tożsamość innych osób, zostali zatrzymani.

W stosunku do jednego z mężczyzn zostało wszczęte dochodzenie. Cudzoziemiec przyznał się do popełnionego czynu i dobrowolnie poddał karze w postaci 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lat, dozór kuratora, podanie wyroku do publicznej wiadomości oraz przepadek dowodu rzeczowego – bez przeprowadzania rozprawy sądowej. Ponadto Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu. Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim po rozpatrzeniu wniosku o umieścił cudzoziemca w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli na okres 3 miesięcy.

Ponieważ drugi z zatrzymanych jest niepełnoletni, po rozpatrzeniu jego sprawy przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, został umieszczony w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie na okres 3 miesięcy. Ponadto sąd ustanowił dla małoletniego cudzoziemca kuratora w postępowaniu w sprawie zobowiązanie go do powrotu.

Źródło: strazgraniczna.pl / Mały Dziennik

Komentarze

Zobacz także

NOWE BADANIA! Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni!

Terroryści ujawnili, gdzie zaatakują! Muzułmanie przestrzegają: trzymajcie się z daleka od TYCH MIEJSC

Te dane mówią wszystko. Oto co naprawdę dało 500 plus

Adam Gaafar
Ładuję....