ARCHIWUM

Najważniejsze to dobrze żyć i kochać bliźniego? Nic bardziej mylnego!

Nie można żyć po chrześcijańsku, jeśli przynajmniej raz w tygodniu, w niedzielę, nie czerpie się z tego niewyczerpanego źródła jakim jest Eucharystia – mówił Papież w środowej katechezie.

W niedzielę chodzimy na Mszę nie po to, by coś Panu Bogu ofiarować, lecz aby od Niego otrzymać to, czego najbardziej potrzebujemy, aby spotkać się z Panem Zmartwychwstałym, karmić się z Jego stołu i stać się Kościołem – mówił Franciszek na środowej audiencji ogólnej. Kontynuując cykl katechez o Eucharystii, dziś skupił się na Mszy niedzielnej, wyjaśniał, dlaczego powinniśmy w niej uczestniczyć.

 

Papież zaznaczył, że chrześcijanie od samego początku zrozumieli znaczenie niedzieli. Tego bowiem dnia zmartwychwstał Chrystus. Również w niedzielę miało miejsce zesłanie Ducha Świętego. Dziś przeżywamy te wydarzenia w Eucharystii. I to właśnie ona czyni niedzielę dniem świętym, niedzielą chrześcijańską.

 

„Niestety istnieją wspólnoty chrześcijańskie, które nie mogą cieszyć się w każdą niedzielę Mszą św. Tym niemniej również one mają w tym świętym dniu gromadzić się na modlitwie, w imię Pana, słuchając Słowa Bożego i podtrzymując pragnienie Eucharystii. Niektóre społeczeństwa zlaicyzowane zatraciły chrześcijański sens niedzieli, na którą swe światło rzuca Eucharystia. To przykre, niestety. W takich sytuacjach konieczne jest ożywienie tej świadomości, aby odzyskać sens świętowania, radości, wspólnoty parafialnej, solidarności, odpoczynku, który odnawia duszę i ciało (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, nn. 2177-2188). Tych wszystkich wartości uczy nas Eucharystia, niedziela po niedzieli. Z tego powodu Sobór Watykański II chciał podkreślić, że «Niedziela jest pierwotnym dniem świątecznym, który należy tak przedstawiać wiernym i wpajać w ich pobożność, aby stał się również dniem radości i odpoczynku od pracy» (Konst. Sacrosanctum Concilium, 106)”.

 

Franciszek zauważył dalej, że powstrzymywanie się w niedzielę od pracy jest specyficznym wkładem chrześcijaństwa. Żydzi odpoczywali w sobotę, natomiast w społeczeństwie rzymskim nie było cotygodniowego dnia wolnego od pracy. To właśnie chrześcijanie, ich świadomość, że są synami Bożymi, a nie niewolnikami, sprawiła, że niedziela przyjęła się niemal powszechnie jako dzień wolny od pracy.

 

„Bez Chrystusa jesteśmy skazani na popadnięcie w znużenie powszedniością, w troski i lęk przed jutrem. Niedzielne spotkanie z Panem daje nam siłę do życia dniem dzisiejszym z ufnością i odwagą oraz do podążania naprzód z nadzieją. To dlatego właśnie, my chrześcijanie w niedzielę idziemy spotkać się z Panem w liturgii Eucharystii. Eucharystyczna komunia z Jezusem zmartwychwstałym i żyjącym na wieki jest zapowiedzią niedzieli, która nie zna kresu, kiedy nie będzie już trudu ani bólu, ani żałoby czy łez, ale tylko radość życia w pełni i na zawsze z Panem. Także o tym błogim spoczynku mówi nam niedzielna Msza św., pouczając nas abyśmy również w tygodniu powierzali się w ręce Ojca, który jest w niebie” – powiedział Ojciec Święty.

 

Franciszek zauważył, że niektórzy kwestionują znaczenie niedzielnej Eucharystii, twierdząc, że najważniejsze to dobrze żyć i kochać biliźniego. Papież potwierdził, że jakość życia chrześcijańskiego poznanie się po miłości. „Jakże jednak moglibyśmy praktykować Ewangelię, gdybyśmy nie czerpali niezbędnej do tego energii z niewyczerpanego źródła Eucharystii” – pytał Ojciec Święty.

 

„Nie idziemy na Mszę świętą, aby dać coś Bogu, ale aby otrzymać od Niego to, czego naprawdę potrzebujemy. Przypomina o tym modlitwa Kościoła, zwracająca się do Boga w następujący sposób: «Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia» (Mszał Rzymski, Prefacja zwykła IV). Podsumowując – dlaczego trzeba iść na Mszę św. w niedziele? Nie wystarczy odpowiedzieć, że jest to przykazanie Kościoła. Choć pomaga to strzec jego wartości, to jednak samo nie wystarcza. My, chrześcijanie musimy uczestniczyć w niedzielnej Mszy św., ponieważ tylko dzięki łasce Jezusa, z Jego żywą obecnością w nas i między nami, możemy wypełniać Jego przykazanie, i w ten sposób być Jego wiarygodnymi świadkami” – powiedział Ojciec Święty.

 

Źródło: Radio Watykańskie

Komentarze

Zobacz także

Ministerstwo Zdrowia informuje: Aspartam jest… SPRAWDŹ!

Redakcja malydziennik

Konkret! Ponad 500 policjantów z esbecką przeszłością straci kierownicze funkcje. IDZIE WRESZCIE DOBRA ZMIANA!

Redakcja malydziennik

Lewactwo dostało szału! Zdemolowali samochód obrońców życia!

Redakcja malydziennik
Ładuję....