ARCHIWUM

Najbardziej narażone na ubóstwo są własnie te rodziny. Nadal uważacie, że program 500 plus jest niepotrzebny?

Najuboższą grupę gospodarstw domowych stanowią rodziny wielodzietne – wynika z najnowszego raportu GUS na temat sytuacji ekonomicznej Polaków pt. "Działania prorodzinne w latach 2010-2015". Raport obejmuje więc okres przed wprowadzeniem programu Rodzina 500 plus.

Z badania wynika, że w ciągu trzech ostatnich lat (2012-2015) przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwach domowych wzrósł do 1386,16 zł, a więc o 8,4 proc, natomiast średnie miesięczne wydatki na osobę podwyższyły się o 3,8 proc. do 1091 zł. Dochody rosły więc szybciej niż wydatki, co skutkowało wyższą relacją oszczędności do dochodów.

Jednocześnie analitycy podkreślają, że wraz ze wzrostem liczby dzieci dochód na osobę w rodzinie wyraźnie maleje. Dochód na osobę w przypadku rodzin z trójką lub więcej dzieci był niższy od przeciętnego o ponad 39 proc. Nieco lepiej kształtowała się sytuacja dochodowa samotnych rodziców z dziećmi, których dochód na głowę był tylko nieznacznie niższy w porównaniu do rodzin z dwójką dzieci. Do pozytywnych sygnałów należy najszybszy wzrost dochodów w rodzinach z co najmniej trójką dzieci.

Wynagrodzenie z tytułu pracy najemnej i pracy na własny rachunek jest podstawowym źródłem utrzymania gospodarstw domowych. W przypadku rodzin wielodzietnych, to znaczy z co najmniej trójką dzieci, średnio ponad 76 proc. dochodu uzyskuje się dzięki pracy. Rodziny te, jak również samotni rodzice z dziećmi na utrzymaniu pozyskują relatywnie większy dochód ze świadczeń (pomijając świadczenia społeczne) w porównaniu do innych typów gospodarstw domowych

Okazuje się, że najbardziej zagrożone ubóstwem są rodziny wielodzietne. W 2015 r. aż 45 proc. osób żyjących w gospodarstwach domowych z czwórką dzieci i więcej uznano za ubogie, a odsetek ten był trzy razy wyższy niż w przypadku wszystkich gospodarstw domowych. Ponadto w takich gospodarstwach domowych powszechnie obecna jest sfera niedostatku, a blisko 80 proc. osób cierpi na niedostatek, rozumiany jako życie poniżej kwoty minimum socjalnego.

Podsumowując, jak wynika z raportu najbiedniejszą grupę gospodarstw domowych stanowią rodziny wielodzietne, w szczególności rodziny z co najmniej czwórką dzieci. Ich dochody i wydatki na głowę są najniższe, w strukturze wydatków największy udział stanowią dobra podstawowe, jest to też grupa gospodarstw domowych najbardziej zagrożona ubóstwem. Sytuacja dochodowa rodziców samotnie wychowujących dzieci jest nieco lepsza, częściej zgłaszają oni za to podstawowe braki w wyposażeniu mieszkania.

W raporcie zasugerowano większe zaangażowanie państwa, samorządów i instytucji społecznych w pomoc rodzinom oraz rodzicom samotnie wychowującym dzieci.

Źródło informacji: Kurier PAP

Źródło: Kurier PAP

Komentarze

Zobacz także

Nie wchodź w dialog z DIABŁEM, bo to ojciec kłamstwa

Redakcja malydziennik

Potężna figura cudotwórcy zagóruje nad Libanem! Św. Charbel zostanie wkrótce upamiętniony w niezwykły sposób

Redakcja malydziennik

No proszę, nawet biskupi docenili TĘ decyzję Trumpa!

Redakcja malydziennik
Ładuję....