Najbardziej bezczelna z mów Hitlera! „Rzesza będzie walczyć z Polską dopóki…”

Jeśli chodzi o Włochy, Hitler oświadczył, że ceni ich przyjaźń, jednak w obecnym konflikcie nie będzie żądał (!!) niczyjej pomocy.

Rekord krętactwa

Zarazem powtórzył Hitler niedawną deklarację o uszanowaniu neutralności państw ościennych, o ile nikt inny nie naruszy ich neutralności.

Rekord krętactwa, pobił Hitler w ustępie usprawiedliwiającym zawarcie paktu ze Związkiem Sowieckim. Jest on „szczęśliwy”, że dwa mocarstwa hołdując odmiennym doktrynom porozumiały się w tym duchu, że żadne z nich nie zamierza wystąpić przeciw drugiemu, toteż mówca podpisuje się całkowicie pod wczorajszą deklaracją Mołotowa z okazji ratyfikacji tego paktu przez Z. S. R. R.

Oczywiście zapomniał Hitler o swych tak częstych i gwałtownie namiętnych napaściach na „czerwone psy” moskiewskie, na zarazę bolszewicką, na podpalaczy świata, podobnie, jak p. Ribbentrop zapomniał, paktując w Moskwie, o swym poronionym płodzie – pakcie antykominternowskim.

Nie zapomniał jednak Hitler w tej chwili mówić o sobie. Przywdział mundur żołnierza i uważa się za „pierwszego żołnierza” Rzeszy.

Zdawkowe frezesy

O ileby poległ mianuje swym pierwszym następcą Goeringa, a gdyby ten miał zginąć, drugim następcą będzie „towarzysz” Hess. Na wypadek śmierci wszystkich trzech, powoła się senat, który dokona wyboru führera.

Rzesza gotowa jest walczyć z Polską dopóty, dopóki nie będzie zapewniona „pokojowa atmosfera” (sic!) na wschodniej granicy Rzeszy. Nie walczy on z kobietami i dziećmi(!?) jednak – o ile przeciwnik chwyci się nie humanitarnych metod wojennych, wtedy Rzesza uderzy w sposób taki, że przeciwnikowi się odniechce… Na bomby odpowie bombami, na truciznę – gazami trującymi, bez względu na to, kto będzie atakującym.

Zdawkowymi frazesami o jedności narodowo-socjalistycznych Niemiec zakończył Hitler swą łajdacką i brutalną w bezceremonialnym przekręcaniu notorycznych faktów mowę.

Źródło: „Głos Narodu” (Rok 46, Nr 242), 02.09.1939

Fot. Bundesarchiv, Bild 101I-013-0064-35 / Kliem / CC-BY-SA 3.0

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.