ARCHIWUM

Na początku roku poznamy prawdę o teczce "Bolka"

Biegli Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie mają do 31 stycznia 2017 r. wydać opinię ws. dokumentów z teczki TW "Bolka" – dowiedziała się PAP w IPN. Termin ten związany jest "ze znaczną ilością materiału dowodowego podlegającego badaniu".

Planowany uprzednio termin wykonania opinii w tej sprawie do 15 listopada tego roku – jak poinformował PAP dyrektor biura prezesa IPN Andrzej Arseniuk – nie będzie możliwy "z uwagi na znaczną ilość materiału dowodowego podlegającego badaniu przez zespół biegłych z zakresu badań pisma ręcznego i dokumentów", a także z powodu "stałego uzupełniania oraz sukcesywnego dostarczania koniecznego materiału porównawczego dla biegłych".

 

"Z informacji uzyskanej od biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie wynika, że wydanie opinii w sprawie nastąpi do dnia 31 stycznia 2017 r." – dodał Arseniuk.

 

Instytut Sehna prowadzi badania z dziedziny pisma porównawczego dotyczące teczki TW "Bolek" od maja br. W teczce jest m.in. odręcznie napisane zobowiązanie do współpracy z SB, podpisane: Lech Wałęsa "Bolek". B. prezydent zanegował autentyczność przejętych przez IPN dokumentów.

 

Na początku października br. szef pionu śledczego IPN Andrzej Pozorski nie wykluczał, że termin wydania opinii przez biegłych do 15 listopada br. nie zostanie dotrzymany, np. z uwagi na przedłużające się badania. "Nie będzie to niczym nadzwyczajnym" – zapewnił.

 

Ekspertyzę w Instytucie Sehna zlecono w ramach śledztwa prowadzonego przez białostocki pion śledczy IPN w sprawie podejrzenia poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariuszy SB w dokumentach "Bolka", w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Wszczęto je w lutym br., po pierwszych wypowiedziach Wałęsy o sfałszowaniu akt z teczki, m.in. pokwitowań odbioru pieniędzy.

 

W ramach tego śledztwa, w kwietniu, IPN okazał Lechowi Wałęsie dokumenty rękopiśmienne TW "Bolka" z teczki – ich autentyczność b. prezydent zanegował. Chodziło o to, aby zeznał on do protokołu, że – jego zdaniem – konkretne dokumenty z teczki zostały sfałszowane. Jest to wymogiem prawnym, by prokurator IPN mógł powołać biegłego z dziedziny pisma porównawczego.

 

16 lutego prokuratorzy IPN dokonali przeszukania w domu wdowy po gen. Czesławie Kiszczaku, gdzie zabezpieczono sześć pakietów dokumentów, w tym teczkę personalną i pracy TW "Bolka". IPN ujawnił wówczas, że jest tam m.in. odręcznie napisane zobowiązanie do współpracy z SB, podpisane: Lech Wałęsa "Bolek", a według opinii eksperta archiwisty z IPN dokumenty są autentyczne.

 

22 lutego IPN udostępnił teczki "Bolka" dziennikarzom i historykom. Są w nich m.in. liczne doniesienia "Bolka" wobec poszczególnych osób, notatki funkcjonariuszy SB ze spotkań z nim z lat 1970-1976 r. oraz pokwitowania odbioru pieniędzy od SB. Większość tych dokumentów – których jest kilkadziesiąt – jest napisana odręcznie.

 

IPN wysłał Wałęsie oficjalne powiadomienie o możliwości zapoznania się z nową dokumentacją o nim. Według ustawy o IPN, każdy ma prawo do wniesienia do dokumentów IPN na swój temat własnych uzupełnień, sprostowań, uaktualnień, wyjaśnień oraz dokumentów.

 

W 2000 r. Sąd Lustracyjny orzekł, że Wałęsa złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne, iż nie był agentem służb specjalnych PRL. Wałęsę lustrował sąd z urzędu, jako kandydata w wyborach prezydenckich. IPN nie może wnieść o wznowienie tego postępowania w związku z ujawnieniem nowych dokumentów. Ustawa lustracyjna przewiduje bowiem, że po 10 latach od wyroku nie można wznowić postępowania lustracyjnego na niekorzyść osoby lustrowanej. O sądową autolustrację może zaś wnieść sam Wałęsa. Indagowany, czy wystąpi o swą lustrację, Wałęsa odparł: "Jak będzie taka potrzeba, to tak".

 

Norbert Nowotnik (PAP)

Źródło: PAP

Komentarze

Zobacz także

Dlaczego jednym przydarzają się cuda, a innym nie?

Redakcja malydziennik

"Będziemy modlić się na gruzach bazyliki św. Piotra"

Redakcja malydziennik

90 proc. Katalończyków chce opuścić Hiszpanię. Są pierwsze wyniki referendum

Redakcja malydziennik
Ładuję....