POLITYKA

MON rozprawia się z kłamstwami posłów PO!

W czasie obrad Sejmu w dniu 19.07.2017 r. w sprawie wyrażenia absolutorium Rządowi za realizację budżetu 2016 r. posłowie PO przedstawiali nieprawdziwe informacje dotyczące realizacji budżetu przez MON. Tymczasem budżet MON został wykonany w całości oraz prawidłowo. Trzeba też podkreślić, że po raz pierwszy od 8 lat MON wydał na program modernizacji armii wszystkie przeznaczone na to fundusze.

Wskazywana kwota zaliczek wypłaconych na poczet umów zawartych na zakupy sprzętu wojskowego została zrealizowana w 2016 roku zgodnie z obowiązującym prawem. Potwierdziła to Najwyższa Izba Kontroli. W ramach tych środków Minister Obrony Narodowej, w odróżnieniu do poprzedników, podjął ponad 100 decyzji dotyczących dostaw sprzętu. Kontrakty te będą realizowane w formie dostaw uzbrojenia w większości w latach 2017-2020, co w znacznym stopniu zwiększy stopień nowoczesności technicznej Sił Zbrojnych RP. Wskazywanie tego trybu wydatków jako nieprawidłowość jest nieuprawnione i skandaliczne. Nie ma innej możliwości pozyskiwania złożonych systemów uzbrojenia niż płatności etapowe (poprzez zaliczki). Na podkreślenie zasługuje fakt, że większość z tych środków, została skierowana do polskich przedsiębiorstw zbrojeniowych, co nie miało miejsca w takim zakresie w czasie rządów PO-PSL. Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła w tym zakresie niegospodarności ani naruszenia przepisów prawa.

 

W odniesieniu do podnoszonej kwestii zakupów samochodów klasy wyższej na potrzeby zabezpieczenia szczytu NATO – procedura ich pozyskania była zgodna z prawem, a  krótki okres na realizację tego zadania wynikał z zaniedbań poprzedniego Rządu. Pozyskanie pojazdów poprzez wypożyczenie (leasing) było niemożliwe do zaakceptowania ze względu na konieczność instalacji i przygotowania elementów zapewniających bezpieczeństwo w pojazdach. Pojazdy te są wykorzystywane do zabezpieczenia zadań transportowych polskiej armii, co oznacza że koszt ich pozyskania rozłożył się na wiele lat.

 

Ponownie podniesiona sprawa zakupu samolotu VIP, po tak licznych wyjaśnieniach Ministerstwa Obrony Narodowej w tej sprawie, wskazuje na wyjątkową niechęć opozycji do realizacji tak ważnego programu. Umowy na dostawę samolotów podpisano po przeprowadzonych negocjacjach i wybraniu najkorzystniejszej oferty oraz formalnej zgody udzielonej przez Krajową Izbę Odwoławczą na jej zawarcie. MON zgodnie ze wskazaniem sądu uznaje kontrakt za ważny i będzie go zgodnie z zapisami umowy realizować. Samoloty transportowe VIP oczekiwane od 23 lat stanowią jeden z priorytetów MON.

 

NIK wskazała, że Ministerstwo Obrony Narodowej prawidłowo zrealizowało budżet w 2016 r.

 

Centrum Operacyjne MON

 

Źródło: mon.gov.pl

Komentarze

Zobacz także

Komunia Święta tylko do ust! Kard. Robert Sarah wzywa do naśladowania św. Matki Teresy

Redakcja malydziennik

Wałęsa dalej brnie: Przysięgam, że … Aaaaa

STRZAŁY w Berlinie! Ogień otworzono w szpitalu

Redakcja malydziennik
Ładuję....