ARCHIWUM

MOCNE! Zobacz testament Alfiego Evansa!

Wszyscy głęboko przeżyliśmy tragedię śmierci małego Alfiego Evansa. Już za kilka dni, 9 maja, obchodziłby swoje drugie urodziny. Lekarze i sędziowie zdecydowali jednak, że wbrew woli rodziców chłopiec musi umrzeć w szpitalu Alder Hey w Liverpoolu, pozbawiony opieki medycznej i możliwości przeniesienia w inne miejsce.

Nasz głęboki żal z powodu bezdusznych decyzji brytyjskich sądów pogłębia fakt, że od pół roku wspieraliśmy rodziców Alfiego i walczyliśmy o prawo chłopca do życia i dalszej opieki medycznej.

„Pomagali nam polscy prawnicy, jestem ujęty polską serdecznością. Polska jest niesamowita” – tymi słowami Tom Evans, tata Alfiego, podziękował naszym prawnikom za trwające od grudnia 2017 r. wsparcie. Na podstawie udzielonych nam przez rodziców Alfiego pełnomocnictw, ustaliliśmy listę polskich szpitali i hospicjów, gotowych przyjąć chłopca i zapewnić mu dalszą opiekę.

Powszechna mobilizacja

We wsparcie włączyli się również prawnicy z Włoch. Gotowość przyjęcia Alfiego wyraziły także szpitale w Rzymie, Mediolanie i Monachium. Polski lekarz pediatra, dr Izabela Pałgan, zbadała Alfiego i stwierdziła, że niezbędna jest dalsza diagnostyka i opieka medyczna.

Wszyscy czekaliśmy na zgodę angielskiego sądu, który wstrzymywał jednak transport medyczny dziecka.

W kwietniu nastąpiła bezprecedensowa mobilizacja międzynarodowej opinii publicznej, o życie Alfiego upomniał się papież Franciszek, prezydent Andrzej Duda, stowarzyszenia lekarzy, organizacje społeczne, Włochy nadały chłopcu swoje obywatelstwo.

Ta bezprecedensowa mobilizacja nie ocaliła Alfiego. W sobotę 28 kwietnia został zabity zgodnie z nieludzkimi decyzjami angielskich sądów i Trybunału w Strasburgu.

Wbrew zasadom

W 70 lat od uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka powszechne gwarancje prawa do życia i opieki medycznej okazały się być fikcją. Jak pokazuje sprawa małego Brytyjczyka, ci, którzy powinni korzystać ze szczególnej ochrony, dziś są całkowicie bezbronni. Trwająca od lat erozja fundamentów międzynarodowego systemu praw człowieka, prowadząca już wcześniej do legalizacji aborcji i eutanazji, na naszych oczach doprowadziła do kolejnej katastrofy.

Śmierć Alfiego Evansa to nie tylko straszliwy dramat rodziny, ale również bardzo niepokojąca diagnoza na przyszłość. Wymiar sprawiedliwości Wielkiej Brytanii oraz europejski system praw człowieka zezwoliły na zabicie niemal dwuletniego, walczącego o życie dziecka.

Nie poddamy się!

Jednak Instytut Ordo Iuris nie składa broni. Korzystając z przyznanego nam przez Radę Gospodarczą i Społeczną ONZ specjalnego statusu konsultacyjnego, wezwaliśmy Wysokiego Komisarza do spraw Praw Człowieka ONZ Zeid Ra’ad Al-Hussein’a, do zajęcia oficjalnego stanowiska wobec szeregu naruszeń praw człowieka i praw dziecka w sprawie Alfiego Evansa.

Zwróciliśmy uwagę na złamanie prawa rodziców do wyboru terapii oraz decydowania o sposobie zabezpieczenia dobra dziecka. Naruszono też Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich, Konwencję o prawach dziecka, Konwencję Praw Osób Niepełnosprawnych oraz zignorowano liczne stanowiska Komitetu Praw Dziecka i Komitetu Praw Człowieka, potwierdzających prawo każdego dziecka do najwyższego poziomu opieki zdrowotnej.

Milczenie ONZ dawałoby ciche przyzwolenie na dalszy rozkład międzynarodowej ochrony praw dzieci, ich życia i prawa do najlepszej opieki medycznej.

Swoją dramatyczną walką o życie Alfie przekazał nam testament, którego nie wolno nam zlekceważyć. Zrobimy wszystko, by przywrócić prawu jego właściwą rolę. By każde dziecko, zarówno przed, jak i po urodzeniu, mogło liczyć na pomoc i opiekę, a szpitale były miejscem rzeczywistej troski o każdego pacjenta. Nie ustaniemy też w walce o to, by normy międzynarodowe chroniły najsłabszych i najbardziej bezbronnych.

Jerzy Kwaśniewski/Ordo Iuris

Komentarze

Zobacz także

W Pałacu Prezydenckim zapalono świece chanukowe. Prezydent Duda: Żydzi polscy to wielka polska tradycja [WIDEO]

Redakcja malydziennik

Niepokojące statystyki z Watykanu. Teoretycznie ochrzczono więcej dzieci, ale spadła ilość…

Redakcja malydziennik

Hitler na nowo czytany! Awantura w Niemczech z publikacją "Mein Kampf"

Redakcja malydziennik
Ładuję....