ARCHIWUM

Mocne przemówienie prezydenta w ONZ. PRZECZYTAJ!

„Próby wpływania państw trzecich na demokratyczną politykę wolnych narodów, powinny stać się również przedmiotem troski wspólnoty międzynarodowej" – mówił Prezydent Andrzej Duda w Nowym Jorku na 72. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. "Z wielkim niepokojem i troską patrzymy też na rosnącą liczbę osób dotkniętych przedłużającymi się konfliktami, w szczególności w Syrii i na Ukrainie. W poczuciu solidarności konsekwentnie zwiększamy też naszą pomoc humanitarną – oświadczył Duda.

Poniżej fragmenty przemówienia prezydenta:

 

Podstawowymi celami społeczności międzynarodowej a zarazem fundamentami ONZ są zrównoważony rozwój, zapewnienie pokoju i bezpieczeństwo oraz ochrona praw człowieka.

Zbyt często, zbyt wiele czasu i uwagi w polityce globalnej koncertowaliśmy na wielkich modelach zapominając, że polityka i gospodarka to sprawy ludzkie.

Powinniśmy koncentrować nasz wysiłek na wyeliminowaniu ubóstwa we wszystkich jego przejawach.

Gdy skupienie na człowieku się gubi, gubi się też cel naszych wspólnych działań, a powinien nim być pokój i dobrobyt naszych obywateli.

Mówiąc o polityce skupiającej się na człowieku, musimy myśleć przede wszystkim o potrzebie obrony ludzkiego życia

Na gruncie krajowym Polska podejmuje konkretne kroki na rzecz realizacji wizji rozwoju zgodnego z duchem Agendy 2030.

Z niepokojem i troską patrzymy na rosnącą liczbę osób dotkniętych przedłużającymi się konfliktami, w szczególności w Syrii i na Ukrainie.

Konsekwentnie zwiększamy pomoc humanitarną. Dużą wagę przywiązujemy także do zapewnienia spójności między pomocą humanitarną i rozwojową .

Wybór Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ odzwierciedla potencjał i zaangażowanie mojego kraju na rzecz pokoju i bezpieczeństwa. Chciałbym serdecznie podziękować za wszystkie 190 głosów oddanych na Polskę. To jeden z najwyższych wyników w historii wyborów członków RB ONZ . Dziękuję za udzielenie nam tak szerokiego mandatu zaufania.

Idziemy do RB z wartościami, które są dla mojego narodu istotne. Chodzi m.in. o nasze umiłowanie dla prawa każdego narodu do suwerenności.

Współcześnie szczególnymi aspektami wolności, jest wolność słowa i wolność do samostanowienia w ramach suwerennych państw narodowych.

Próby wpływania państw trzecich na demokratyczną politykę wolnych narodów powinny stać się przedmiotem troski wspólnoty międzynarodowej.

Jako niestały członek RB PL będzie zabiegać, aby spory i konflikty rozwiązywane były zgodnie z podstawową zasadą pokojowego rozstrzygania. Naszym obowiązkiem jest likwidacja pierwotnych przyczyn uchodźstwa i przywrócenie prawa każdego człowieka do życia w jego własnej Ojczyźnie. Od blisko 10 lat w Gruzji i trzeci rok na Ukrainie jesteśmy świadkami jawnego łamania fundamentalnych zasad Karty Narodów Zjednoczonych.
 
Rażącym przykładem próby zakłócenia obowiązującego porządku światowego jest sytuacja na Płw. Koreańskim i rosnące ryzyko jej eskalacji. Polska jest przywiązana do idei rozbrojenia i świata bez broni nuklearnej. Polska potępia przejawy prześladowań na tle wyznaniowym i podkreśla zobowiązanie państw do zapewnienia ochrony praw człowieka i mniejszości religijnych.
Hasłem kampanii PL do RB ONZ były: Solidarność-Odpowiedzialność-Zaangażowanie. To wartości, które nieustająco promujemy na arenie międzynarodowej.

 

„Próby wpływania państw trzecich na demokratyczną politykę wolnych narodów, powinny stać się również przedmiotem troski wspólnoty międzyn.” pic.twitter.com/Yhf6oaomTP

— KancelariaPrezydenta (@prezydentpl) 19 września 2017

Źródło: Telewizja Republika

Komentarze

Zobacz także

Prymas o Bożym Miłosierdziu: to odpowiedź Boga na zło świata

Redakcja malydziennik

"Politycy mają krew na rękach. Żyjemy, jak w latach 50."? Rapacki kpi z ofiar czasów stalinowskich?

Redakcja malydziennik

Charlie Hebdo MASAKRUJE muzułmanów: "Islam, religia pokoju… wiecznego!"

Redakcja malydziennik
Ładuję....