ARCHIWUM

Które święta są ważniejsze? Boże Narodzenie czy Wielkanoc? Zobacz co powiedział Papież!

Papież rozpoczął dzisiejsze spotkanie z wiernymi zebranymi na Placu św. Piotra od zadania pytania: które święta są ważniejsze: Boże Narodzenie, czy Wielkanoc? „Wielkanoc – odpowiedział – gdyż są to święta naszego zbawienia, miłości Boga do człowieka, celebracja Jego męki i zmartwychwstania”. Stąd katechezę poświęcił omówieniu rozpoczynającego się jutro Mszą wieczorną Triduum Paschalnego. Nazwał je najważniejszymi dniami roku liturgicznego, bo naznaczają podstawowe etapy naszej wiary i naszego powołania.

„W poranek wielkanocny, wspominając kolejne etapy Triduum, śpiew Sekwencji, czyli hymnu albo też pewnego rodzaju psalmu, pozwoli nam usłyszeć uroczystą proklamację zmartwychwstania: «Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galilea». To wielka nowina: Chrystus zmartwychwstał. W wielu narodach na świecie, a szczególnie w Europie Wschodniej, ludzie w tych dniach wielkanocnych nie witają się słowami: «Dzień dobry», «Dobry wieczór», ale: «Chrystus zmartwychwstał!», aby głosić to wspaniałe wielkanocne pozdrowienie. W tych słowach uczuciowego uniesienia Triduum osiąga swój szczyt. Zawierają one nie tylko zapowiedź radości i nadziei, ale także wezwanie do odpowiedzialności i misji. (…) To orędzie, do którego prowadzi Triduum, przygotowując nas do jego przyjęcia, stanowi centrum naszej wiary i naszej nadziei. Jest też kerygmatem, który nieustannie ewangelizuje Kościół, sam posłany z kolei do ewangelizowania” – powiedział Ojciec Święty.

„Jezus Chrystus jest jedynym, który nas usprawiedliwia, odradza nas na nowo. Nikt inny. I za to nie trzeba płacić nic, ponieważ usprawiedliwienie – uczynienie nas sprawiedliwymi – jest darmowe. To jest wielkość Jezusowej miłości: darmowo ofiarować swoje życie, aby ucznić nas świętymi, aby nam przebaczyć. To jest istota tego Triduum Paschalnego. W Triduum Paschalnym wspominanie tego podstawowego wydarzenia staje się celebracją pełną wdzięczności, a jednocześnie odnawia w ochrzczonych świadomość ich nowego stanu, który Apostoł Paweł wyraża w słowach: «Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, […] a nie .. tego, co na ziemi» (Kol 3,1-2)” – stwierdził Papież.

Franciszek przestrzegł przed zachowaniami, które są właściwe dla osób udających, że są chrześcijanami. Wypowiadają słowa, że Jezus zmartwychwstał, a więc jak gdyby i oni żyli nowym życiem, ale tak naprawdę to żyją życiem zakłamanym. Udają osoby godne szacunku, a w sercu noszą śmierć. Są to chrześcijanie mafiosi, którzy tak naprawdę z chrześcijaństwem nie mają nic wspólnego.

Na zakończenie Papież przypomniał, że w wielu krajach w Wielkanoc dzieciom przemywa się oczy czystą, źródlaną wodą, co jest znakiem zobaczenia nowych, Jezusowych rzeczy.

„Zechciejmy w czasie tej Wielkanocy obmyć nasze dusze, oczy naszej duszy, aby zobaczyć rzeczy piękne i czynić piękne rzeczy. I to jest cudowne! To jest właśnie zmartwychwstanie Jezusa po Jego śmierci, która była ceną za zbawienie nas wszystkich. (…) Zachęcam was, abyście w wielkanocny poranek obmyli waszym dzieciom oczy. Będzie to znak tego, jak zobaczyć Jezusa zmartywchwstałego” – mówił Papież.

Kl/Radio Watykańskie

Komentarze

Zobacz także

Oto godny naśladowca Marii Antoniny. Tyle że on nie każe głodnym jeść ciastek, tylko KRÓLIKI

Redakcja malydziennik

Schetyna jednak pokazuje środkowy palec marszałkowi Karczewskiemu! Oto postawa opozycji!

Redakcja malydziennik

Święta muzułmańskie obchodzone tuż za polską granicą? Niemiecki polityk przeszedł samego siebie

Redakcja malydziennik
Ładuję....