Pierwsze biskupstwo polskie powstało w 968 roku, dwa lata po chrzcie Mieszka I. Historię polskiej hierarchii kościelnej zapoczątkował ustanowiony przez papieża Jana XIII biskup Jordan. Od piątku w Poznaniu pod hasłem „Poznań. Chrystus i my” trwają główne uroczystości jubileuszowe. W sobotę na placu katedralnym na poznańskim Ostrowie Tumskim, jubileuszowej mszy św. przewodniczy legat papieski, prymas Czech kard. Dominik Duka.

W swojej homilii kard. Duka pytał zgromadzonych, czy współczesny chrześcijanin dobrze rozumie, „jakie jest posłanie każdego człowieka stworzonego na Boży obraz i na Boże podobieństwo”. Jak zauważył, już pierwsze strony Biblii mówią, że Bóg stworzył człowieka „jako mężczyznę i kobietę”. – Przed Bożym wzrokiem genderowa ideologia nie ma żadnego znaczenia, ale także i dla nas ludzi, dlatego, że miłości uczymy się jeszcze wcześniej niż przychodzimy na świat, pod sercem naszej matki – podkreślił hierarcha.

– Nie bylibyśmy na tym świecie, gdybyśmy nie mieli ojca. I tu jest dowód na to, dlaczego Kościół musi bronić godności kobiety i mężczyzny, dlaczego musi bronić godności i znaczenia rodziny. Dlatego bez rodziny nie ma ani rodu, ani narodu, nie ma życia, dlatego nasz kontynent to jest Wiara i Życie. Tu jest jasny dowód, że współczesne ideologie, które zaprzeczają jedynemu w swoim rodzaju rozumieniu człowieka jako mężczyzny i kobiety, nie są przyszłością, ale są w zaniku – mówił kardynał.

Przypomniał także, że sakramenty, poprzez które człowiek staje się chrześcijaninem, to chrzest, bierzmowanie i Eucharystia. Jak mówił, „to właśnie te trzy sakramenty i ich przyjęcie w pełnej świadomości i dyspozycji, oznaczają przyszłość Kościoła nie tylko w Poznaniu, nie tylko w Polsce, nie tylko w krajach Wyszehradu, ale i w całej Europie”.

– To jest wielkie zadanie dla Kościoła w XXI wieku, zwrócić tym sakramentom ich miejsce, nie tylko w życiu jednostki, parafii, czy diecezji, ale w ramach całej naszej kultury i cywilizacji. Nazywamy ją chrześcijańską czy zachodnią, ale wiemy, że współczesny kryzys jest przede wszystkim kryzysem fundamentów naszej kultury i cywilizacji, która jest w istocie uniwersalna, tutaj katolicka – podkreślił kardynał.

Legat papieski wskazał, że „katolickość to nie jest jakiś mieszany kompromis czy ustępstwo stawiające na równym poziomie – że wszystko jest takie samo, i wszystko właściwie jest jedno”. – Ale jest na odwrót, katolickość polega na poszukiwaniu podstawowych fundamentów naszej wiary, która właśnie dzięki Stworzycielowi dotyka każdego człowieka, całej ludzkości – dodał.

– Nasze czasy domagają się pionowego wymiaru wnętrza, które wyrasta z ludzkiego serca, które prowadzi dialog między wiarą i rozumem – Fides et ratio. To jest wielkie przesłanie w XXI, które nam pozostawił papież Wojtyła, święty Jan Paweł II – podkreślił Duka.

jak/CPP