RELIGIA

Jezus był Żydem, więc nasza Eucharystia wywodzi się w prostej linii od domowych liturgii żydowskich

Jezus Chrystus był religijnym Żydem, więc Jego ustanowienie Eucharystii wywodzi się w prostej linii od domowych liturgii żydowskich, w których centrum leżało błogosławieństwo chleba i wina.

Żydowskie słowo „beracha”, w pierwotnym znaczeniu tego słowa oznacza „eucharystia” czyli błogosławieństwo, dziękczynienie. Centralnym „beracha” w tradycji żydowskiej było więc błogosławieństwo chleba i wina. Chrystus jednak wypełnił Paschę, sam stając się Chlebem Żywym. Eucharystia Chrystusa jest więc ofiarą, zmartwychwstaniem i dziękczynieniem. Judaistyczne korzenie Eucharystii są tak silne, że Louis Bouyer w epokowym dziele pt. „Eucharystia”, aż 1/4 poświęca wpływom tradycji żydowskiej.

 

Kolejnym etapem rozwoju Eucharystii jest tradycja patrystyczna, a więc Msza pierwszych chrześcijan, która funkcjonuje do Edyktu Konstantyna w 313 r. jako liturgia domowa. Z tradycji patrystycznej wyrastają główne ryty eucharystyczne: aleksandryjski i rzymski, zachodniosyryjski z pokrewnymi – gallikańskim i mozarabskim, wschodniosyryjski (obecny np. w Kościele Sylomarabardzkim, gdzie do dziś odprawia się nabożeństwa w języku aramejskim) oraz bizantyjski.

 

Piękno eucharystii od zawsze robiło ogromne wrażenie szczególnie na poganach czy protestantach, dla których odkryciem była realna obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Gdy w 988 r. emisariusze Księcia Kijowskiego Włodzimierza I Wielkiego przybyli do Konstantynopola i uczestniczyli w liturgii w katedrze Mądrości Bożej, donieśli władcy: „Nie wiedzieliśmy, czy jesteśmy w niebie, czy na ziemi”. Nic dziwnego, bowiem, gdy uczestniczymy w Eucharystii wraz z nami przy ołtarzu stoi cała rzesza świętych i archaniołów, sprawując z nami tę Przenajświętszą Ofiarę.

 

Można też spojrzeć na Eucharystię poprzez pryzmat Apokalipsy, gdzie przychodzi Chrystus triumfujący, aby dać się wiernym pod postacią Chleba i Wina, spełniając obietnicę pozostawania ze swoimi apostołami aż do skończenia świata.

 

Eucharystia swój rozkwit przeżywa w Średniowieczu oraz w czas po Soborze Trydenckim. Jest to okres budowania cywilizacji Zachodu przez chrześcijaństwo. Msze komponują wówczas najbardziej znani kompozytorzy: Vittoria, Josquin De Pres, Palestrina, Orlando di Lasso, Heandel, Bach, Haydn, a potem Lesuer, Wagner, Berlioz czy Cezar Frank. Na te czasy przypadł też największy rozkwit życia duchowego, klasztorów, Kościół wydał rzeszę świętych.

Kościołowi wówczas świat zawdzięcza nie tylko prowadzenie ku zbawieniu, lecz także rozwój medycyny, powstanie szpitali, opieki zdrowotnej i socjalnej, rozwój edukacji, szkół, uniwersytetów, wielu dziedzin nauki, czy nawet podstaw ekonomii, metodologii nauk społecznych i osiągnięć nauk ścisłych.

 

Odnowa liturgiczna Soboru Watykańskiego II była odpowiedzią na postępujący zanik ducha wspólnoty na rzecz modlitw prywatnych i pokutnych, wreszcie stopniowego wypychania faktu Zmartwychwstania przez element Ofiary. Niebezpieczeństwem okazała się także reformacja i praktyczna desakralizacja Mszy św. Czasy nowożytne przyniosły zaś masową apostazję narodów z Kościoła Katolickiego.

 

Dlatego Sobór Watykański II podjął starania, aby otworzyć wiernych na Słowo Boże, odrodzić ducha wspólnoty w Kościele, zaktywizować wiernych do współuczestniczenia w Eucharystii, a przede wszystkim powrócić do pierwotnego paschalnego charakteru liturgii z centralnym miejscem Paschy w roku liturgicznym.

 

Czy to się do końca udało? Krytyka tych liturgistów, którzy początkowo byli wielkimi entuzjastami odnowy soborowej (w tym wspomniany L. Bouyer) wskazuje, że nie wszystko poszło po myśli Ojców Soborowych. Dlatego niektóre wspólnoty dziś sprawują Eucharystię w formie nawiązującej do pierwszych wieków chrześcijaństwa oraz ze znakami i w duchu pełnej odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II.

Źródło: Mały Dziennik

Komentarze

Zobacz także

Twój proboszcz zasiedział się w parafii? Franciszek: duszpasterz musi nauczyć się odchodzić. Podaje receptę co zrobić!

Czy szykuje się zmiana prefekta Kongregacji Nauki Wiary? Kard. Müllera zastąpi kard. Tagle?

Redakcja malydziennik

Dwieście ofiar zamachu terrorystycznego. Muzułmanie zaatakowali meczet. Dlaczego?

Redakcja malydziennik
Ładuję....