RELIGIA

JEST NADZIEJA!!! Wielka niemiecka mistyczka zapowiada: W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa, a Warszawa stanie się stolicą Stanów Zjednoczonych Europy

Światłych i mądrych Polsce nie odmówię. W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy, zaś Warszawa stanie się stolicą Stanów Zjednoczonych Europy – przepowiada wizjonerka i mistyczka Teresa Neumann.

Kobieta urodziła się 9 kwietnia 1898 w Konnersreuth. Była członkiem Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.  5 marca 1926 Teresa miała zostać obdarzona stygmatami. Na jej rękach, nogach, głowie i boku widoczne były krwawe rany. Co tydzień, od północy w czwartek do godziny trzynastej w piątek jej rany otwierały się i krwawiły. Podczas ekstaz, miała obserwować mękę Jezusa, przepowiadać przyszłe wydarzenia i mówić obcymi językami (między innymi językiem aramejskim), których nigdy wcześniej nie poznała. Od 1922 aż do swojej śmierci w 1962 Teresa nie spożywała żadnych pokarmówoprócz codziennej Eucharystii. Teresa zmarła 18 września 1962 roku. W 2005 biskup Gerhard Ludwig Müller rozpoczął proces beatyfikacyjny Teresy na szczeblu diecezjalnym.

 

W jej przepowiedniach znajdują się niezwykle ważne dla nas, Polaków, słowa. Przywracające nadzieję w trudnych momentach. „Światłych i mądrych Polsce nie odmówię. W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy, zaś Warszawa stanie się stolicą Stanów Zjednoczonych Europy” – przepowiadała mistyczka. „Polska, która pierwsza karę poniosła, choć wina jej nie była największa, prędzej niż inni się podniosła. W czym zawiniła, przez to musiała doznać kary. Ale już bliski jest koniec jej pokuty. Wytrwa przy Kościele swoim i doczeka wyzwolenia. Nieprzyjaciołom swoim krzywdy pamiętać nie będzie, dobrem za zło zapłaci. Będzie mieć chwałę między narodami i skrzydła szeroko otwarte, rozszerzy też granice swoje. Weźmie narody wierne Kościołowi w nagrodę wierności swojej” – uzupełniała.

 

Ale jej słowa i wizje odnosiły się także do naszych sąsiadów. „Na Kremlu zabłysną łacińskie krzyże, a na miejscu zburzonej cerkwi Chrystusa Zbawiciela stać będzie kościół katolicki Zbawiciela. Jak w orną ziemię, wpadnie ziarno dobra i odmieni się oblicze narodu, który tyle wycierpiał” – podkreślała. Najgorszą jednak przyszłość widziała przed Niemcami. „Biada przede wszystkim wam Prusacy, wodzowie i nieprzyjaciele. Przyszły już dwa uderzenia wichru i upadło Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego oraz moc sroga synów Północy. A przyjdzie trzecie uderzenie, a wtedy biada i Berlinowi. Los Berlina będzie jak los Niniwy, bo gdy padnie w gruzy, nie odbuduje się już więcej. Wicher pustyni zasypał piaskiem Niniwę, choć była większa niż inne miasta starożytności. Puszcza będzie szumiała nad gruzami Berlina- miasta zbrodni i pychy. Będzie to szczęście dla ciebie, Germanio, jeżeli inny obejmie władzę nad tobą, jeżeli obmyta strumieniem krwi i łzami późnej pokuty, usłuchasz innego głosu, poznawszy w czym była twoja wina i zguba twoja. Nie ci, bowiem są wybrani, którzy się za takich uznają. Inni, którymi gardzicie w pysze, wyprzedzają was w słowie i mocy” – podkreślała.

Źródło: wobroniewiaryitradycji.wordpress.com

Komentarze

Zobacz także

UWAGA! Matka Boża z Gaudelupe w cudzie z początków XXI wieku ostrzega świat przed…

Redakcja malydziennik

MOCNA WIZJA KOŃCA ŚWIATA TERESY NEUMANN! "POLSKA BĘDZIE STOLICĄ EUROPY a NIEMCY … UPADNĄ".

Czy kosmici są katolikami? Istnienie istot pozaziemskich nie jest sprzeczne z wiarą!

Redakcja malydziennik
Ładuję....