POLITYKA

Jeśli nosisz te znaki na swojej biżuterii, wyrzuć je od razu! GROZI CI …

Współczesne młode pokolenie, jak nigdy dotąd, jest pod olbrzymim wpływem środków masowego przekazu. Wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy w jakim świecie obrazów i symboli wychowuje się ich dziecko. A przekazy kierowane poprzez media do dzieci i młodzieży są przesiąknięte duchem magii, ezoteryzmu i okultyzmu.

 

Zjawisko okultyzmu jest nurtem, który propaguje idee i praktyki opierające się na wiedzy tajemnej i magicznym działaniu. Szczególnie niebezpieczne i niepokojące jest oswajanie dzieci i młodzieży z okultyzmem w formie zabawowej. W sklepach, jak i w mediach, znajdziemy dzisiaj niezliczoną ilość zabawek, książek, komiksów, filmów i gier komputerowych, które są przesycone wątkami fantastycznymi o charakterze nie tylko okultystycznym, ale i demonicznym. W ten sposób oswaja się dzieci i młodzież z negatywnymi treściami i okultystyczną symboliką – takie działania przyczyniają się powoli do banalizacji zła, przez co stopniowo zaciera się również granica między dobrem i złem. Może to być pierwszym krokiem do zainteresowania się niebezpiecznymi praktykami pseudoreligijnymi, a nawet satanizmem. Sekty, jak i różnego rodzaju grupy pseudoreligijne, próbują dotrzeć do społeczeństwa między innymi za pomocą symboliki. Należy pamiętać, że język symboli jest najkrótszym komunikatem, znakiem rozpoznawczym, a także wielokrotnie elementem agitacji, gdyż ma wzbudzić zaciekawienie i rodzić pierwsze ważne pytania szczególnie wśród młodego pokolenia.

 

Symbole nasze powszednie

 

Niewielu z nas orientuje się, że w codziennym życiu napotykamy na wiele znaków graficznych, które wtapiają się w rzeczywistość i stają się czymś, co znamy i akceptujemy – czasami nawet przypisujemy im nadzwyczajną moc. Symbolika jest jednym ze sposobów, by zaistnieć w świadomości człowieka. Dlatego zwracajmy uwagę, jakimi symbolami i przedmiotami otaczamy się. Każdy symbol wyrasta z konkretnej doktryny, której istota zawarta jest w programie danej grupy, czy też wyznaniu wiary w przypadku grupy religijnej. Język symboli stwarza aurę tajemniczości i wiąże grupę. Symbole przynależności do grupy religijnej, sekty czy subkultury mogą przyjmować postać: odpowiedniego stroju, przedmiotu, znaku graficznego, gestu powitania, czy tez tatuażu. Najpopularniejszym jest znak graficzny, wyrażający podstawowy element doktryny, będący najprostszą i najkrótszą drogą komunikowania się grupy, sekty czy subkultury ze swymi członkami i ze światem zewnętrznym.

Symbole okultystyczne w dzisiejszym świecie niestety występują powszechnie w popkulturze, w mediach (film, prasa, gry komputerowe, muzyka), w życiu codziennym (przedmioty codziennego użytku, ubrania, ozdoby i tatuaże z odpowiednią symboliką). Wiele osób, w tym bardzo często osoby wierzące, nie zdaje sobie sprawy, z czym mają do czynienia, co noszą i czym się otaczają. Tymczasem należałoby traktować te sprawy z największą powagą, jako że stanowią one poważne zagrożenie natury duchowej. Lekceważenie tego problemu wynika bardzo często z nieuznawania działania, a nawet istnienia zła osobowego, czyli Szatana, albo wiąże się ze zwykłą niewiedzą i nieznajomością nauki Kościoła. Ogólnie panujący dzisiaj relatywizm aksjologiczny i kulturowy przyczynia się do pomieszania wielu pojęć i symboli, a to z kolei prowadzi do braku rozeznania w tej dziedzinie. Wiele osób w tym również dzieci i młodzieży nosi i używa dzisiaj magicznych przedmiotów i symboli w formie zabawowej.

 

Ufasz Bogu czy fetyszom?

 

Do symboli o dużym znaczeniu ideowym, a także niosących ogromny ładunek emocjonalny, należą amulety i talizmany. Czym są amulety i talizmany? Amulet, z łacińskiego amuletum, oznacza lek przeciwko czarom i urokom. Służy do magicznej obrony przed złymi duchami lub nieszczęściami. Amuletami są najczęściej fragmenty różnych substancji naturalnych, takich jak: skała, kość, drewno, muszla, kamień szlachetny. Amulet jest elementem magii, która poszukuje dla człowieka sił ochronnych w świecie natury. Natomiast talizman, z greckiego telesia, oznacza przedmiot poświęcony, lub z arabskiego tilasam, czyli obraz magiczny. A więc jest to przedmiot magiczny mający przynosić szczęście, często utożsamiany z amuletem. Wytwarzany jest przez maga dla zaspokojenia konkretnej potrzeby.

Talizman i amulet to w zasadzie pojęcia używane zamiennie, chociaż istnieje między nimi pewna różnica. Talizmany i amulety wyrastają z określonej religii i tradycji, i nie są przedmiotami neutralnymi. To określony symbol, który przywołuje konkretną rzeczywistość duchową – i to bez względu na to, czy ktoś w to wierzy, czy nie. Talizman rzekomo przynosi szczęście i działa obronnie, amulet natomiast ma jedynie chronić przed złymi mocami. Noszenie tego typu przedmiotów jest formą magii, przejawem fetyszyzmu, wiary w jakąś nadzwyczajną moc przedmiotu, a nie w to co dla chrześcijanina powinno być najważniejsze czyli ufność Bogu. Nie zapominajmy też, że talizmany i amulety są symbolami religijnymi – tyle że symbolami religii pogańskichSą one traktowane jako fetysze, tzn. wierzy się, że w jakiś niewytłumaczalny sposób pomagają one w zdobyciu nieznanej mocy lub w powiększeniu dóbr materialnych; przynoszą szczęście lub wpływają na zdrowie człowieka. Kościół katolicki naucza, że wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągnąć nadnaturalną władzę nad bliźnim – nawet w celu zapewnienia mu zdrowia – są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Podkreśla przy tym, że jest również naganne noszenie amuletów.

CAŁOŚĆ TUTAJ >>>

Komentarze

Zobacz także

Beata Szydło szczera do bólu: Europo, powstań z kolan, bo będziesz codziennie opłakiwała swoje dzieci!

Nie wiedział, że to będzie ostatnia rozmowa. O czym w dniu katastrofy smoleńskiej rozmawiali bracia Kaczyńscy?

IV Chrześcijański Kongres Społeczny już w najbliżśzą sobotę 17 czerwca

Redakcja malydziennik
Ładuję....