POLITYKA

IPN zaprzecza, jakoby ambasador w Berlinie współpracował z SB. To on jasno wyraził się o opozycji totalnej: "Chodzi o to, by agresywnie prowokować policję, by lała się krew, by potem móc rzucać s

Instytut Pamięci Narodowej przekazał oficjalną decyzję w sprawie ambasadora Polski w Berlinie Andrzeja Przyłębskiego, prywatnie męża prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Zarzuty o jego współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa okazały się bezpodstawne. IPN potwierdził, że Przyłębski nigdy nie podjął współpracy z SB.

Decyzją z dnia 25.08.2017 r. prokurator Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Krakowie uznał, że w sprawie oświadczenia złożonego przez Andrzeja Przyłębskiego nie zachodzi wątpliwość co do jego zgodności z prawdą w rozumieniu art. 52 e ustawy o IPN – KŚZpNP z 18 grudnia 1998 r. (…). Tym samym uznał, że brak podstaw do skierowania tej sprawy do sądu" – poinformowało Biuro Lustracyjne IPN.

 

Decyzja prokuratora – jak podkreślili prokuratorzy – została podjęta "w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i pozostaje w zgodzie z ugruntowanym przez 20 lat orzecznictwem sądowym w sprawach lustracyjnych, przede wszystkim orzecznictwem Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego".

 

– Tym samym należy ją uznać za uzasadnioną – podkreśliło Biuro i przypomniało zgodną z przepisami prawa, pięciopunktową definicję współpracy z organami bezpieczeństwa. Wymieniono m.in. to, że „współpraca musi być tajna”. „Fakt jej nawiązania i przebieg ma pozostać tajemnicą, w szczególności wobec tych osób i środowisk, których dotyczyły przekazywane informacje” – tłumaczą prokuratorzy IPN. Dodają, że „nie może się ograniczać do samej deklaracji woli, lecz winna się materializować w świadomie podejmowanych, konkretnych działaniach w celu urzeczywistnienia podjętej współpracy”.

 

Prokurator uznał, że w sprawie niniejszej bezspornie doszło do podpisania zobowiązania do współpracy z SB i przyjęcia przez lustrowanego pseudonimu, jednak nie występują łącznie wskazane powyżej przesłanki przesądzające o współpracy. Przede wszystkim brak jest przesłanki materializacji i tajności poinformowało Biuro Lustracyjne Instytutu Pamięci Narodowej.

Źródło: telewizjarepublika.pl

Komentarze

Zobacz także

To po prostu hit polskiej sieci! Palący się TIR i komentarz Pani!

DRASTYCZNE WIDEO! Matka w ostatniej sekundzie ratuje …

Redakcja malydziennik

Na potęgę molestował swoje pacjentki. Onkolog z Gdańska oskarżony!

Ładuję....