ARCHIWUM

Franciszek przypomniał misyjne powołanie Kościoła!

Ogłaszam październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym, aby bardziej rozbudzić świadomość missio ad gentes i podjąć z nową energią przemianę misyjną życia i duszpasterstwa – słowa te czytamy w opublikowanym w Światowy Dzień Misyjny liście, jaki Papież skierował do kard. Fernando Filoniego prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Przypomina w nim, iż właśnie za dwa lata będziemy obchodzić setną rocznicę promulgacji Listu Apostolskiego Maximum illud Benedykta XV, którym nadaje on nowy impuls odpowiedzialności misyjnej głoszenia Ewangelii.

Franciszek w swym liście odwołuje się także do encykliki Jana Pawła II Redempotoris missio, w której ówczesny Papież wezwał Kościół do pogłębienia zaangażowania misyjnego, bo właśnie misje „odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską”. Dodał, za Janem Pawłem II, że pierwszym zadaniem Kościoła, a jednocześnie największym wyzwaniem są misje, a więc przepowiadanie Chrystusa tym, którzy są z dala od Niego. 

 

Papież Fanciszek po raz kolejny z mocą podkreślił, iż nie można odkładać na później nawrócenia duszpasterskiego i misyjnego. „Obecnie nie potrzeba nam «zwyczajnego administrowania» – czytamy w liście Ojca Świętego. Bądźmy we wszystkich regionach ziemi w «permanentnym stanie misji»”. Nie bójmy się podejmować, z ufnością w Bogu i wielką odwagą „«opcji misyjnej», zdolnej przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednią drogą bardziej dla ewangelizowania współczesnego świata, niż do zachowania stanu rzeczy”. Zaznaczył, że reforma struktur, ma doprowadzić do tego, by codzienne duszpasterstwo we wszystkich swych formach było bardziej ekspansywne i otwarte, by doprowadziło pracujących w duszpasterstwie do nieustannego przyjmowania postawy «wyjścia». 

 

Zachęcając do odnowy Papież stwierdził, że także w naszych czasach, rozdartych tragediami wojny i zagrożonych chęcią podkreślania różnic i wzniecania konfliktów, jest możliwe niesienie z odnowionym zapałem Dobrej Nowiny, bo tylko  „w Jezusie przebaczenie zwycięża grzech, życie pokonuje śmierć a miłość strach, pobudzając do ufności i nadziei”.

 

Na zakończenie listu do prefekta Kongregacji Ewangelizacji ds. Narodów Ojciec Święty życzył, aby Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny był owocnym wydarzeniem łaski, pełnym modlitwy, głoszenia Ewagelii, podejmowania dzieł miłosierdzia, „aby obudził się entuzjazm misyjny i aby nigdy nas z niego nie okradziono”.

Źródło: Radio Watykańskie

Komentarze

Zobacz także

Co kryją groby ofiar katastrofy smoleńskiej? Oto nowe ustalenia prokuratury

Redakcja malydziennik

Najpierw Węgrzy, a teraz Irlandczycy pokazują Sorosowi, co o nim myślą!

Redakcja malydziennik

Czy Bóg będzie nieszczęśliwy­, jeśli Go nie zapewnimy, jak jest wielki? Wiesz, po co jest modlitwa UWIELBIENIA?

Redakcja malydziennik
Ładuję....