CYWILIZACJA

Ekumenizm czy rozmycie doktryny? Za najdalej 15 lat dojdzie do konsensusu katolików z luteranami, twierdzi biskup

Konsensusu w kluczowych kwestiach. W tej chwili nasze Kościoły dzieli przepaść. Ewangelicki biskup Munib Younan widzi jednak tendencje umożliwiające dopuszczenie luteranów do… sakramentów.

"Udział Papieża w protestanckich obchodach 500-lecia reformacji w Lund otworzył nowe drogi na polu wzajemnych relacji" – uważa przewodniczący Światowej Federacji Luterańskiej biskup Munib Younan. Według niego dało to sygnał katolikom, którzy biorą przykład z Franciszka i zacieśniają współpracę z protestantami.

 

Kościół zawsze podkreślał różnice wypływające z odłączenia się luteranów. Jest chociażby brak możliwości dopuszczenia ich do komunii. Ma to dwojakie przyczyny. Z jednej strony, pastorzy nie są kapłanami, nie są wyświęceni przez biskupów z sukcesją apostolską, tak też sprawowana przez nich liturgia nie jest sakramentem. Z drugiej strony luteranie nie podzielają wiary w Eucharystię i żywą obecność Jezusa w niej.

 

Jednak według bpa Younana to tylko kwestia czasu, żeby dojść do porozumienia w tej sprawie. I nie mówi tu o wcale odległym czasie – najdalej za 15 lat wg niego dojdzie do porozumienia w tej sprawie.

 

„Przed spotkaniem w Lund nie można było w ogóle rozmawiać o interkomunii. Teraz jest inaczej. W Malmö na konferencji prasowej kard. Kurt Koch powiedział, że trzeba to uznać za kwestię, którą da się rozważyć. Jest to bardzo ważne. Na najbliższym spotkaniu Światowej Federacji Luterańskiej i Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan będziemy rozmawiać o eklezjologii, posłudze duchownej i Eucharystii. Są to trzy kwestie, w których nie ma zgody. Jednak dziś ekumenizm nie zależy już wyłącznie od dialogu teologicznego, ale także od wzajemnego zaufania i przyjaźni. I właśnie dzięki temu zaufaniu i przyjaźni, dzięki otwarciu i sile, która płynie ze spotkania w Lund, wierzę, że za 10, a maksymalnie za 15 lat dojdziemy do porozumienia w tej sprawie. W ciągu 10 lat nasza wspólna komisja mieszana wypracuje porozumienie, stwierdzające, że nasze dwa Kościoły uznają się nawzajem. Wierzę, że będzie to błogosławieństwem” – powiedział Radiu Watykańskiemu przewodniczący Światowej Federacji Luterańskiej.

Źródło: Radio Watykańskie

Komentarze

Zobacz także

Przemoc zabija po cichu! Kampania społeczna polskiej policji!

Redakcja malydziennik

Podczas budowy II linii metra na Woli odkryto szczątki ludzkie

Redakcja malydziennik

Terrorysta, który napada na miejsce modlitwy i strzela do niewinnych ludzi nie ma nic wspólnego z cywilizacją zachodnią. Jest jej zaprzeczeniem!

Redakcja malydziennik
Ładuję....