Dobrego DNIA! Przyjmij Biblijne BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, które mówi, że…

W Biblii znajdujemy wiele obietnic i błogosławieństw.

 

Jedno z nich to „Szczęście rodzinne bogobojnych”, czyli Psalm 128.

W tym psalmie znajdujemy obietnicę błogosławieństwa dla całej naszej rodziny, jeśli tylko będziemy posłuszni Bogu i będziemy chodzić Jego ścieżkami.

 

Psalm 128

1. Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana,
który chodzi Jego drogami!
2 Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie.
3 Małżonka twoja jak płodny szczep winny
we wnętrzu twojego domu.
Synowie twoi jak sadzonki oliwki
dokoła twojego stołu.
4 Oto takie błogosławieństwo dla męża,
który boi się Pana.
5 4 Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,
oglądaj pomyślność Jeruzalem
przez całe swe życie.
6 Oglądaj dzieci twoich synów.
Pokój nad Izraelem!
(biblia.deon.pl)

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.