ARCHIWUM

Co jest prawdziwą pustką w życiu? Papież ostrzega, co nas może zaprowadzić ku nicości!

Właściwą treścią Adwentu jest uznanie i wypełnienie pustki w życiu oraz odrzucenie pychy, aby uczynić miejsce dla przychodzącego Jezusa – mówił Papież w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański”.

Odwołując się do dzisiejszej Liturgii Słowa wskazał na proroka Izajasza, który wzywa do przygotowania dróg Panu oraz woła, aby podniosły się wszystkie doliny.

 

„Doliny, które mają zostać podniesione są obrazem wszystkich braków w naszym zachowaniu wobec Boga, wszystkich grzechów zaniechania. Pustka w naszym życiu może polegać na tym, że się nie modlimy albo, że modlimy się mało. Adwent jest zatem czasem sprzyjającym bardziej intensywnej modlitwie, aby przeznaczyć ważne, należne miejsce dla życia duchowego. Inną pustką może być brak miłości wobec bliźniego, zwłaszcza osób, które najbardziej potrzebują pomocy nie tylko materialnej, ale także duchowej. Jesteśmy wezwani do bycia bardziej wrażliwymi na potrzeby innych, bycia bliżej nich” – powiedział Ojciec Święty.

 

W swoim proroctwie – kontynuował Ojciec Święty – Izajasz mówi także o górach i wzgórzach, które mają się obniżyć.

 

„Góry i pagórki, które muszą być obniżone, to pycha, duma, arogancja. Musimy przyjąć postawy łagodności i pokory, aby przygotować się na przyjście naszego Zbawiciela, który jest cichy i pokornego serca (por. Mt 11, 29). Następnie jesteśmy wezwani do wyeliminowania wszystkich przeszkód, które stawiamy naszej jedności z Panem: «Równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. Wtedy się chwała Pana objawi – mówi Izajasz – zobaczy ją wszelkie ciało» (Iz 40,4-5). Jednak te działania trzeba wypełniać z radością, ponieważ mają na celu przygotowanie na przyjście Jezusa. Kiedy oczekujemy w domu wizyty drogiej nam osoby, wszystko przygotowujemy troskliwie i radośnie. W ten sam sposób pragniemy przygotować się na przyjście Pana: oczekiwać na niego każdego dnia z troską, aby gdy przyjdzie, być napełnionymi Jego łaską,” – stwierdził Papież.

Źródło: Radio Watykańskie

Komentarze

Zobacz także

Franciszek o młodych zwolennikach tradycyjnej mszy: sztywniacy!

Redakcja malydziennik

Ale odjazd! Prezydent Prezydenta dał przemowę odnośnie PRZYJMOWANIA imigrantów! ZOBACZ!

Redakcja malydziennik

Potężna figura cudotwórcy zagóruje nad Libanem! Św. Charbel zostanie wkrótce upamiętniony w niezwykły sposób

Redakcja malydziennik
Ładuję....