Szkic o pochodzeniu, znaczeniu i łaskach medalika albo krzyża św. Benedykta Na podstawie wydania z 1899 r.   Początki praktyki wybijania medalu giną w mrokach dziejów, osnute siedemnastowieczną legendą o mnichach z Metten, którzy na ścianie swego opactwa odkryli znak krzyża w otoczeniu liter, do dziś umieszczanych na medaliku św. Benedykta. Lokalne wiedźmy z bawarskiego […]

Czytaj więcej

Mam trzydzieści pięć lat. Urodziłem się w rodzinie obojętnej religijnie. Oboje moi rodzice mają wykształcenie. W wieku siedmiu lat, dzięki staraniom mojej babci, zostałem ochrzczony, a rok później przystąpiłem do I Komunii Świętej. Praktycznie na tym zakończył się mój związek z Kościołem katolickim.   Bóg nie zostawił mnie jednak samemu sobie. Cierpienia fizyczne zwią­za­ne z […]

Czytaj więcej

Święta Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein), karmelitanka bosa i męczennica Oświęcimia potrzebowała do swej gloryfikacji kanonicznego stwierdzenia tylko jednego cudu. Była bowiem beatyfikowana na mocy dekretu o heroicznym męczeństwie, a męczenników Stolica Apostolska dyspensuje od potrzeby cudu do beatyfikacji. Jego zatwierdzenie wymagane jest jednak do ich kanonizacji, co też miało miejsce w przypadku naszej […]

Czytaj więcej

Nil jest uważany za ucznia Jana Chryzostoma – wielkiego mistyka. W pewnym momencie Nil postanowił wszystko postawić na życie duchowe. Wraz ze swoim synem został pustelnikiem. I wtedy miał proroctwa. Oto jedno z nich, które po przeczytaniu stawiają nam pytanie, czy to proroctwo jest o naszych czasach ? Nil zaszył się w klasztorze na górze […]

Czytaj więcej

17 II 1941 Niemcy aresztowali o. Maksymiliana Kolbego. Osadzili go na Pawiaku, a potem w KL Auschwitz, gdzie oddał życie za współwięźnia. Dziś przypominamy dwa cuda, jakie miały miejsce po śmierci ojca Kolbe, a które stały się przyczyną do tego, by ojciec Kolbe został Świętym! Oto one… W osiem i dziewięć lat po śmierci ojca […]

Czytaj więcej

Papież Franciszek powiedział w niedzielę dziesiątkom tysięcy młodych Włochów i wiernym z całego świata, że „nie wystarcza nie wyrządzać zła, by być dobrym chrześcijaninem”. „Wiele osób nie wyrządza zła, ale nie czyni też dobra” – dodał. „Dobrze jest nie wyrządzać zła, ale złem jest nie czynić dobra” – wskazywał Franciszek w rozważaniach przed południową modlitwą […]

Czytaj więcej

– Przez 16 lat pracowałam w ośrodku leczenia uzależnień, dla ludzi uzależnionych od narkotyków w stopniu choroby. Przyjrzałam się tej chorobie z bliska. Najbardziej przerażały mnie nawroty choroby. Narkomania jest nieuleczalna, tak jak alkoholizm. Te nawroty budziły mój niepokój i troskę, co by tutaj zrobić, żeby było na świecie lepiej. Wraz z przyjaciółmi postanowiliśmy działać […]

Czytaj więcej

Jeśli kiedyś Bóg wezwie nas przed siebie i każe się rozliczyć z życia, to nie tylko zapyta, czy się modliliśmy i kochaliśmy drugiego człowieka. Rozliczy nas również z tego, jak dbaliśmy o pozostałe dary – psychikę i ciało – którymi nas obdarzył, powołując do życia. Nasze czasy charakteryzuje nie tylko zabieganie, niepewność jutra, ale i […]

Czytaj więcej

Fundusz Kościelny, z którego finansowane są głównie składki emerytalne i zdrowotne osób duchownych, powinien zostać zlikwidowany. Tak twierdzą Polacy, czyli podatnicy, których pieniądze są przeznaczane właśnie na ten cel. Tak wynika z sondażu zleconego przez „Rzeczpospolitą”. Sondaż przeprowadzony na … 800 osobach!  Czy powinno się zlikwidować Fundusz Kościelny, z którego finansowane są składki emerytalne duchownych? […]

Czytaj więcej